Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja historyczna „1989–2009. Dwadzieścia lat po obaleniu komunizmu w Polsce i Czechosłowacji” – Wrocław, 30 września 2009

W dniu 30 września br. w sali Kapitularza przy Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Historyczna „1989–2009. Dwadzieścia lat po obaleniu komunizmu w Polsce i Czechach”. Sesja zorganizowana została przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu.

Konferencję otworzyli: Henryk Koch – przewodniczący Rady Oddziału Okręgowego „Civitas Christiana” we Wrocławiu i Julian Golak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni kultury Chrześcijańskiej. Cykl referatów zainicjowało wystąpienie ks. prof. dr. hab. Piotra Niteckiego, który wskazał na ważką rolę Kościoła rzymskokatolickiego jako głosiciela Ewangelii wolności w państwie totalitarnym. Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja – dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dokonał analizy wydarzeń 1989 r. w Polsce z uwzględnieniem złożoności ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej. Kolejne referaty zaprezentowali prelegenci przybyli ze Śląskiego Uniwersytetu w Opawie. W zastępstwie prof. Zdenka Jiráska wygłosili je Radim Plaček i Aleš Binar. Pierwszy z nich scharakteryzował historyczne tło i wskazał na społeczno-polityczne okoliczności wydarzeń 1989 r. w Czechosłowacji. Drugi z prelegentów omówił wpływ Kościoła rzymskokatolickiego na działania opozycji w Czechosłowacji i jego udział w wydarzeniach 1989 r. Ks. Mieczysław Augustynowicz – polski kapłan związany z uniwersyteckim środowiskiem Opawy wskazał natomiast na genezę wydarzeń 1989 r. na Słowacji. Przebieg konferencji podsumował dr Stanislaw A. Bogaczewicz z Oddziału IPN we Wrocławiu.

W spotkaniu poza mieszkańcami Wrocławia i innych miejscowości Dolnego Śląska uczestniczyli również goście z Czech – reprezentujący środowiska samorządowe i organizacje społeczne.
 

do góry