Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „»Internacjonalizm, czy…?» – organa bezpieczeństwa krajów komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989)” – Wrocław 22–23 kwietnia 2010

W dniach 21–23 kwietnia br. odbywała się we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Internacjonalizm, czy…? Działania organów bezpieczeństwa państw komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989)”. Organizatorem konferencji był Instytut Pamięci Narodowej, współorganizatorami zaś Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz Centrum Rozwoju Informacji Społecznej (CIRS) we Wrocławiu.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów lokalnych. Ze strony organizatorów wzięli w niej udział: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, dyrektor CIRS Beata Pierzchała oraz dr Jarosław Syrnyk (IPN).

Same obrady zostały zainaugurowane w dniu 22 kwietnia, w reprezentacyjnej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze słowem wstępnym do zebranych zwrócił się prof. W. Suleja. Poprosił on również o uczczenie minutą ciszy ofiar niedawnej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Następnie zabrali głos: prorektor UWr prof. dr hab. Adam Jezierski, dr Łukasz Kamiński, prof. dr. hab. Rościsław Żerelik, prof. dr hab. Elżbieta Kościk oraz dyrektor CIRS Beata Pierzchała. Po powitaniach do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego poproszono doc. dr hab. Grzegorza Motykę.

Po zakończeniu części oficjalnej i wygłoszeniu wykładu inauguracyjnego kontynuowano obrady w Audytorium Instytutu Historycznego. Podczas czwartkowej części konferencji swoje wystąpienia mieli: prof. dr. hab. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet Białostocki), prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku), prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), dr Łukasz Kamiński (IPN/Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN), dr Arkadiusz Słabig (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Robert Klementowski (IPN), Mateusz Hartwich (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas), dr Piotr Kardela (IPN), dr Jarosław Syrnyk (IPN), dr hab. Bożena Szaynok (Uniwersytet Wrocławski), Katarzyna Wołowiec (Uniwersytet Wrocławski), Łukasz Sołtysik (IPN), dr Krzysztof Sychowicz (IPN), Magdalena Semczyszyn (IPN), Marcin Majewski (IPN), prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański/IPN).

W dniu 23 kwietnia Konferencja odbywała się w Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Prelegentami w tym dniu byli goście zagraniczni: z Rosji – prof. dr. hab. Albina Noskowa i prof. dr hab. Łarysa Łykoszyna; z Ukrainy – doc. dr Iryna Musijenko i prof. dr hab. Ihor Iljuszyn; z Białorusi – doc. dr Siarhiej Tokć; z Litwy – dr Arūnas Bubnys; Czech – doc. dr hab. Jří Friedl i dr Petr Blažek; Niemiec – Edward Klimczak.

Edycja materiałów pokonferencyjnych planowana jest na 2011 r.

Raport z konferencji został opublikowany na niemieckim portalu dla historyków H-Soz-Kult.

PROGRAM KONFERENCJI

do góry