Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo-kulturowym)” – Wrocław, 19–21 października 2011

W dniach 19–21 października 2011 r. w Instytucie Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo-kulturowym)”. Organizatorzy przedsięwzięcia: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Kresy – wspólne dziedzictwo (w aspekcie językowo-kulturowym)”


Wrocław 19–21 X 2011
Instytut Filologii Polskiej UWr, pl. Nankiera 15, sala im. W. Nehringa (nr 22)

 

ŚRODA 19 X 2011

9.00–9.40 Uroczyste otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Władysław Dynak, Prorektor UWr
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu
prof. dr hab. Michał Sarnowski, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr
prof. dr hab. Jan Miodek, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr

Obrady

SESJA I prowadzenie obrad – prof. Irena Kamińska-Szmaj

 • 9.40–10.00 prof. Jan Miodek (IFP UWr),
  Kresy w dziejach polszczyzny
 • 10.00–10.20 prof. Alicja Nowakowska (IFP UWr),
  Obraz mieszkańca Kresów w polskich przysłowiach
 • 10.20–10.40 dr Włodzimierz Wysoczański (IFS UWr),
  Kresy jako problem badawczy lingwisty
 • 10.40–11.00 doc. Irena Masojć (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny),
  Życzenia po wileńsku – przykład interferencji kulturowej i językowej
 • 11.00–11.20 doc. Ałła Krawczuk (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki),
  Osobliwości etykiety językowej we współczesnej polskojęzycznej prasie na Ukrainie
 • 11.20–11.40 dyskusja
 • 11.40–12.00 przerwa na kawę

SESJA II prowadzenie obrad – prof. Stanisław Bereś

 • 12.00–12.20 prof. Jacek Kolbuszewski (IFP UWr),
  Kresowe aspekty kultury polskiej
 • 12.20–12.40 doc. Irena Seiffert (IFP UWr),
  Hemar, Buczkowski, Miłosz – trzy spojrzenia na Kresy
 • 12.40–13.00 dr Mirosław Olędzki (IFP UWr),
  Obrazy podróży po Kresach w pismach Józefa Weyssenhoffa
 • 13.00–13.20 dr Romuald Naruniec (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny),
  Mit przestrzeni kresowej w literaturze współczesnej
 • 13.20 - 13.40 dyskusja

SESJA III prowadzenie obrad – prof. Grzegorz Hryciuk

 • 15.10–15.30 prof. Włodzimierz Suleja (IPN, Oddział we Wrocławiu),
  Trudny proces zakorzeniania. Kresowiacy na Dolnym Śląsku
 • 15.30–16.10 prof. Stanisław Bereś (Instytut Dziennikarstwa i KS UWr),
  Narracja ocalonych z zatraty
 • 16.10–16.40 dyskusja, przerwa na kawę
 • 16.40–17.00 dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich),
  Kresy – dylematy historyczne, kulturowe, polityczne
 • 17.00–17.20 ks. prof. Józef Swastek (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu),
  Deportacje katolików z Kresów Wschodnich
 • 17.20–17.40 dr Joanna Hytrek-Hryciuk (IPN, Oddział we Wrocławiu),
  Deportacje czy transfer?
 • 17.40–18.00 dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN, Oddział we Wrocławiu),
  Wokół akcji „Wisła”
 • 18.00–18.30 dyskusja

 CZWARTEK 20 X 2011

SESJA I prowadzenie obrad – prof. Zdzisław J. Winnicki

 • 9.00–9.20 prof. Maria Peisert (IFP UWr),
  Język polski i Polacy w Tomsku na Syberii
 • 9.20–9.40 dr Jan Kamieniecki (IFP UWr),
  Polemiki religijne w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI i XVII w.)
 • 9.40–10.00 prof. Janina Wołczyk (IFS UWr),
  Modlić się po polsku? Kartka z dziejów szkolnictwa na Kresach północno-wschodnich w okresie międzypowstaniowym
 • 10.00–10.20 doc. Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński),
  Określenia tożsamościowe w języku polskim na Litwie (na przykładzie prasy)
 • 10.20–10.40 dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński),
  Świadomość językowa Polaków z Wilna i Solecznik
 • 10.40–11.10 dyskusja


SESJA II prowadzenie obrad – prof. Włodzimierz Suleja

 • 11.30–11.50 prof. Grzegorz Hryciuk (IH UWr),
  „Za drugiego Sowieta”. Władze radzieckie wobec Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944–46
 • 11.50–12.10 dr Irena Mikłaszewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno),
  Polityka władz sowieckich wobec Polaków na Litwie
 • 12.10–12.30 prof. Zdzisław J. Winnicki (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr),
  Współczesna społeczno-polityczna kondycja Polaków na historycznej Wileńszczyźnie: litewsko-białoruskie pogranicze polskie
 • 12.30–12.50 Helena Giebień (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr),
  Rola i status języka polskiego wśród Polaków na Białorusi
 • 12.50–13.10 doc. Andrij Kozyckyj (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki),
  Mit wielokulturowości Lwowa na przełomie XX i XXI wieku
 • 13.10–13.40 dyskusja


SESJA III prowadzenie obrad – prof. Waldemar Żarski

 • 15.10–15.30 dr Larysa Leszczenko (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr),
  Polska kultura na kulturalnej mapie współczesnej Ukrainy
 • 15.30–15.50 dr Jerzy Kowalewski (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki),
  Kresowość w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie
 • 15.50–16.10 Maria Zielińska (Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franki),
  Kompetencja językowa uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych na Ukrainie Zachodniej
 • 16.10–16.40 dyskusja

SESJA IV prowadzenie obrad – dr Romana Łobodzińska

 • 16.40–17.00 dr Anna Burzyńska-Kamieniecka (IFP UWr),
  Ze Szczepkiem i Tońkiem w tle. Obecność elementów kresowych w świadomości młodych mieszkańców Wrocławia
 • 17.00–17.20 Marek Mutor (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”),
  Wrocławskie losy hrabiego Aleksandra Fredry
 • 17.20–17.40 dr Małgorzata Misiak (IFP UWr),
  Definiowanie tożsamości po przesiedleniu – Łemkowie wobec samoidentyfikacji etnicznej
 • 17.40–18.00 dyskusja

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji :
prof. Włodzimierz Suleja (Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu), prof. Jan Miodek (Dyrektor IFP UWr)

PIĄTEK 21 X 2011

9.00 – 11.30
Spotkanie robocze zespołu Pracowni Lingwistyki Antropologicznej (IFP UWr) oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z przedstawicielami Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Lwowskiego
– prowadzi dr Anna Burzyńska-Kamieniecka (Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr).

11.30–12.30
Prezentacja filmu „Polacy na Syberii”
– słowo wstępne i komentarz: prof. Maria Peisert (IFP UWr).
 

do góry