Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wojsko w Polsce Ludowej” – Wrocław, 24–25 listopada 2011

W dniach 24–25 listopada br. odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa „Wojsko w Polsce Ludowej”, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady miały miejsce w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (ul. Szewska 37, Refektarz).

Program konferencji
„Wojsko w Polsce Ludowej”

Wrocław, 24–25 listopada 2011 r.

24 XI, czwartek, 9.00–16.00
 

Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
Rola WP w II RP i w Polsce Ludowej

Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
Metodologia badań nad LWP

Dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Etapy rozwoju WP w okresie powojennym

Paweł Piotrowski
Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim

Prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk
Potencjał militarny Polski i Czechosłowacji w latach „zimnej wojny” 1946–1956. Próba porównania

Prof. dr hab. Wojciech Morawski
Ekonomiczne aspekty przygotowań wojennych w PRL

Dr Lech Kowalski
Komitet Obrony Kraju w systemie obronnym PRL

Prof. dr hab. Jerzy Maroń
Nauka o wojnie w oczach wojskowych „humanistów”

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
Treści propagandowe publikacji wydawnictwa MON

Dr Joanna Nowosielska-Sobel
Obraz WP w filmie fabularnym

Dr Sebastian Ligarski
Z pola walki. Udział Wojska Polskiego w akcjach propagandowych w latach 1945–1989


25 XI, piątek, 9.00–15.00


Prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski
Militaryzacja życia młodzieży polskiej w okresie stalinizmu na przykładzie działalności Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (1948–1955)

Dr Robert Klementowski
WBW na Dolnym Śląsku 1945–1947

Dr Daniel Koreś
Oficerowie II RP w powojennym Wojsku Polskim

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk
Wojskowy wymiar sprawiedliwości w okresie stalinizmu

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1945–1990 – między niesuwerennością, dekonspiracją a grupą interesów

Dr Maciej Korkuć
„Ludowe” wojsko – niepodległościowe podziemie: wzajemne relacje (1944–1947)

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Generalny Dziekanat WP

Ks. Infułat płk dr Adolf Setlak
Służba wojskowa alumnów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce jako instrument politycznego terroru Partii wobec Kościoła

Dr Łukasz Polniak
Opinie społeczne o Wojsku Polskim w badaniach OBOP w latach 1957–1989
 

do góry