Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „NSZZ »Solidarność« w zakładach pracy 1980–1989” – Wrocław, 14–15 marca 2013

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
we Wrocławiu

zaprasza do wzięcia udziału w

ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy 1980–1989

W ramach centralnego programu badawczego Władze PRL wobec kryzysów społecznych i opozycji demokratycznej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu organizuje w dniach 14–15 marca 2013 r. we Wrocławiu ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce działalności i roli NSZZ „Solidarność” (1980-1989) w zakładach pracy.

W zamyśle organizatorów głównym celem konferencji jest wieloaspektowe przebadanie działalności zakładowych i branżowych struktur NSZZ „Solidarność”.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:

 • sekcje krajowe i branżowe NSZZ „Solidarność” (obsada, działalność, relacje z KKP/KK i ministerstwami);
 • działalność zakładów w ramach Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” (18 zakładów);
 • prasa zakładowa w miastach/województwach/regionach (1980–1989);
 • prasa wydawana przez sekcje krajowe i branżowe;
 • struktury zakładowe NSZZ „Solidarność” w relacjach z MKZ/MKK/ZR;
 • rola i znaczenie zakładowych NSZZ „Solidarność” w mieście;
 • portret zbiorowy działaczy zakładowych i branżowych struktur NSZZ „Solidarność”;
 • PZPR a NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy – między konfliktem, współpracą, a neutralnym współistnieniem (1980–1981);
 • zakładowa NSZZ „Solidarność” wobec problemów codziennych w miejscu pracy;
 • tworzenie samorządu pracowniczego w zakładach pracy (1980–1981);
 • NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy w stanie wojennym;
 • podziemna NSZZ „Solidarność” wobec „neozwiązków” i samorządu pracowniczego 1982–1989;
 • nastroje i postawy robotników członków NSZZ „Solidarność”;
 • Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy (1980–1989);
 • proces odradzania się jawnych struktur zakładowych NSZZ „Solidarność” w mieście/województwie/regionie (1987–1989).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2012 r.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres:

lukasz.soltysik@ipn.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają:

Łukasz Sołtysik (OBEP IPN we Wrocławiu)
lukasz.soltysik@ipn.gov.pl
tel. 71 326 76 76

dr Grzegorz Waligóra (OBEP IPN we Wrocławiu)
grzegorz.waligora@ipn.gov.pl
tel. 71 326 76 30

Plonem konferencji będzie publikacja zbiorowa. 

Pliki do pobrania

do góry