Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990)” – Lwów, 16–18 maja 2016

W dniach 16–18 maja 2016 r. we Lwowie odbyła się konferencja naukowa 

Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej
w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990) 

Organizatorami konferencji są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Parafia Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. 

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lwowski Obrządku Łacińskiego Mieczysław Mokrzycki
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Miejsce: Bazylika Metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sala św. abp. Józefa Bilczewskiego, Lwów, plac Katedralny 1

PROGRAM

16 maja 2016 r.

17.00 Otwarcie konferencji

 • 17.20 prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
  Papież Pius XII i Stolica Apostolska wobec uchwał konferencji w Jałcie
 • 17.40 dr Andrzej Grajewski (Tygodnik Katolicki „Gość Niedzielny”)
  „Modus non moriendi”. Polityka Pawła VI wobec krajów komunistycznych. Założenia, cele, rezultaty
 • 18.00 dr hab. Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
  Działania władz PRL wobec kościelnego kultu maryjnego w latach 60. XX w.
 • 18.20 dr Rafał Łatka(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Relacje państwo–Kościół w pierwszych latach rządów Edwarda Gierka – czyli jak wyglądała polityka ,,normalizacji” w praktyce

18.40 Dyskusja

17 maja 2016 r.

 • 10.00 dr Witalij Rosowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
  Likwidacja struktur organizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie radzieckiej w latach 20. i 30. XX w.
 • 10.20 Оксана Антонова (г. Хмельницкий)
  Репресії проти римо-католиків Летичівського деканату в 20-30-х роках ХХ століття
 • 10.40 доктор наук Олег Пасечник (г. Хмельницкий)
  Pимо‑католическая церковь в Kаменец–подольской (хмельницкой) области УССР (1945–1953)
 • 11.00 ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Losy katedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim 1917–1991 
 • 11.20 s. Danuta Kozieł (Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)
  Nazaretanki we Lwowie i Stryju wobec okupacji sowieckiej i niemieckiej (1939–1945) w świetle zachowanych kronik zakonnych

11.40 Przerwa

 • 12.00 dr Grzegorz Chajko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Życie codzienne i religijno-moralne w wiejskich parafiach Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942–1945
 • 12.20 s. Marta Komborska (Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi)
  Exodus z Kresów Wschodnich Służebniczek Starowiejskich 1939–1956
 • 12.40 Janusz Kotański (Archiwum Archidiecezji Warszawskiej)
  Kresy Wschodnie w dokumentach Sekretariatu Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 13.00 dr hab. Agata Mirek (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)
  Wykorzystanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródeł do historii chrześcijaństwa drugiej połowy XX w.

13.20 Dyskusja

13.40 Przerwa

 • 14.00 Prezentacja książki
  Ks. Józef Wołczański: Abp Ignacy Tokarczuk, Kochałem tych ludzi całym sercem
  i oddaniem. Wspomnienia z lat 1918–1976
  , Lwów–Kraków 2014

18 maja 2016 r.

 • 10.00 Radosław Janica (doktorant Akademii Ignatianum w Krakowie)
  Fundacja „Kirche in Not” i jej rola wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1947–1990
 • 10.20 dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)
  Relacje „Opus Dei” z Polską do końca lat 80. XX w.
 • 10.40 ks. Szczepan Bemben (doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
  Placówki duszpasterskie diecezji przemyskiej ob. łac. i ich obsada po II wojnie światowej, w okresie rządów bp. Franciszka Bardy

11.00 Przerwa

 • 11.20 ks. dr Marcin Kapłon (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)
  Wykorzystanie Cerkwi prawosławnej do osłabienia Kościoła katolickiego na przykładzie parafii Kalników
 • 11.40 Małgorzata Gliwa (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)
  Cerkiew w Krempnej – miejsce kultu dla katolików po II wojnie światowej
 • 12.00 dr Mariusz Krzysztofiński (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)
  Spór o świątynię w Polanach
 • 12.20 Krzysztof Buczek (doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
  Działalność religijno-patriotyczna ks. Waleriana Rąpały (1879–1965) w diecezji przemyskiej 

12.40 Dyskusja 

13.15 Zakończenie obrad                                                               

Serdecznie zapraszamy!

do góry