Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – Warszawa, 7–8 listopada 2016

  • „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – zaproszenie
    „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – zaproszenie

„Solidarność” to nie tylko jedno z najważniejszych przeżyć zbiorowych Polaków w  XX wieku, lecz także ruch społeczny kultywujący wolnościowe, demokratyczne i obywatelskie idee. Po kilkudziesięciu latach rządów komunistycznych Polacy w latach 1980–1981 mieli okazję po raz pierwszy swobodnie wybierać swoich przedstawicieli. „Solidarność” stała się prawdziwą szkołą demokracji. To stwierdzenie wymaga jednak pogłębienia i naukowej refleksji. W zamierzeniu organizatorów konferencja ma być próbą odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania związku w tym specyficznym kontekście. Organizatorów interesują takie zagadnienia badawcze jak m.in. wewnątrzzwiązkowa demokracja i mechanizmy jej działania; sposób wyłaniania przywódców oraz kierowania związkiem; napięcia między demokracją a przywództwem; konfrontacja wyobrażeń na temat demokracji związkowej z codzienną działalnością związku; mechanizmy podejmowania decyzji. Szczególnie zależy nam na spojrzeniu interdyscyplinarnym, co umożliwia zastosowanie innych niż historyczne narzędzi badawczych.

Ogólnopolska konferencja naukowa w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989” odbędzie się w dniach 7–8 listopada 2016 r. w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Program konferencji znajduje się w załączniku.

Tomasz Kozłowski, tomasz.kozlowski@ipn.gov.pl

do góry