Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja na temat Polskiego Państwa Podziemnego – Kielce, 27 października 2015

27 października 2015 r. w auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 5, o godz. 9.00 odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu, zatytułowana „Cywilno-wojskowe struktury Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie (1939–1945). Colloquium II”. Konferencję organizują wspólnie Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach i Instytut Historii UJK Kielce.


Plan konferencji:

9.00 Rozpoczęcie konferencji przywitanie uczestników

  • 9.15–9.30 mjr dr Tadeusz Banaszek (CPdMZ Kielce), Tradycje Polskiego Państwa Podziemnego we współczesnym Wojsku Polskim
  • 9.30–9.50 dr Tomasz Domański (IPN Delegatura Kielce), „Sierpniówki” jako źródło do dziejów Armii Krajowej w okręgu radomsko-kieleckim
  • 9.50–10.10 dr Marek Jedynak (IPN Delegatura Kielce), Oddział „warszawiaków”. Nieznany epizod powrześniowej konspiracji 1939–1940
  • 10.10–10.30 mgr Ewelina Klimczak, Konfidenci Niemiec w świetle wywiadu ZWZ-AK na przykładzie Okręgu AK „Jodła”
  • 10.30–10.50 dr hab. Prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK Kielce), Podziemne inicjatywy polityczne. Wizja gospodarki polskiej w świetle broszury programowej Konfederacji Narodu z 1942 roku

10.50 – 11.15 przerwa kawowa

  • 11.15–11.35 dr Rafał Sierchuła (IPN Oddział Poznań), Struktury Służby Cywilnej Narodu na terenie Okręgu kieleckiego
  • 11.35–11.55 dr hab. prof. UŁ Witold Jarno (IH UŁ), Struktury wojskowe i cywilne Polskiego Państwa Podziemnego na Ziemi Opoczyńskiej w latach 1939–1945
  • 11.55–12.15 dr Ksawery Jasiak (IPN Delegatura Opole), Zrzuty lotnicze w inspektoracie częstochowskim AK
  • 12.15–12.35 dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Delegatura Kielce), Decentralizacja struktur i oddziałów podziemia poakowskiego w pow. kozienickim w 1945 r.
  • 12.35–12.55 mgr Marzena Grosicka (IPN Delegatura Kielce), Postawy ludowców wobec rozpadu struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Kielecczyźnie

12.55 Zakończenie konferencji. Dyskusja

do góry