Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Zeszyty Historyczne« z perspektywy półwiecza” – Warszawa, 20–21 października 2015

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

Wśródpolskich periodyków historycznych wydawanych po II wojnie światowej „ZeszytyHistoryczne” zajmują miejsce szczególne. Decydują o tym indywidualność ichRedaktora – Jerzego Giedroycia, stworzony przez niego zespół autorów oraz wagaporuszanych na łamach pisma problemów.

Celemkonferencji jest nie tyle sporządzenie bilansu zawartości periodyku, leczpokazanie miejsca i roli „Zeszytów Historycznych” w powojennej polskiejhistoriografii. Uczestnicy przybliżą także sylwetki wybranych badaczy, którzywnieśli znaczący wkład w historię wydawanego w Maisons-Laffitte czasopisma.

Organizatoramikonferencji są Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodniprzeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Literacki w Paryżu oraz InstytutHistorii Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN„Przystanek Historia” w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

do góry