Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990” – Katowice, 15–16 października 2015

 • Od lewej: dr hab. Adam Dziurok, prof. dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • Plakat
 • Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN – otwarcie konferencji

Ogólnopolska konferencja naukowa 

Więcejniż partia.
PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990

Katowice,15–16 października 2015 r.

„Przystanek Historia”Centrum Edukacyjne IPN
im. HenrykaSławika w Katowicach.
 ul.Świętego Jana 10, III p.

Polska Zjednoczona PartiaRobotnicza była czymś więcej, niż tylko organizacją sprawującą władzępolityczną. Zakres jej działań i wpływ na funkcjonowanie państwa, społeczeństwai gospodarki w czasach PRL był znacznie większy, niż wynikało to z regulacjiprawnych, w tym konstytucji. Do końca swojego istnienia zachowała charakter hegemonicznejpartii państwowej, która sprawowała bezpośrednią władzę lub przynajmniejkontrolę nad większością sfer życia polityczno-społecznego, a dzięki systemowinomenklatury zarządzała gospodarką i życiem społecznym. Podporządkowała sobieadministrację, tworząc jednocześnie szereg własnych struktur, które dublowałyinstytucje państwowe i zarządzały wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa, odsamych szczytów władzy po najmniejsze zakłady pracy.

Organizatorzy konferencjipostanowili podjąć próbę rekonstrukcji mechanizmów funkcjonowania PZPR, jejwpływu na administrację, gospodarkę i społeczeństwo, przede wszystkim wwymiarze lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i przezanalogię dużych aglomeracji miejskich i ośrodków przemysłowych.

Podczas obradkoncentrowaliśmy się na następujących kwestiach:

 • PZPR w systemie władzy lokalnej
 • Struktury centralne i terenowe – zakres podległości
 • PZPR a działalność administracji publicznej
 • PZPR a gospodarka
 • System nomenklatury
 • PZPR a partie satelickie i organizacje społeczne 
 • PZPR wobec Kościoła i religii
 • Propaganda i obrzędowość partyjna
 • PZPR jako nadzorca i mecenas kultury
 • PZPR a media
do góry