Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część II: Pieniądz i systemy finansowe” – Warszawa, 17–18 listopada 2015

ENGLISH 

Międzynarodowakonferencja naukowa GospodarczaŻelazna Kurtyna. CzęśćII: Pieniądz i systemy finansowe”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Edukacji Publicznej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie – Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej, odbyła się w Warszawie w dniach 17–18 listopada 2015 r.

W 2015 roku mija 70. rocznica powstania Narodowego BankuPolskiego. Przez pierwsze ponad 40 lat istnienia pełnił on funkcję bankucentralnego w gospodarce centralnie kierowanej. Dziś, po transformacjiustrojowej, czuwa nad pieniądzem nowoczesnej gospodarki rynkowej. Historia NBPto jeden z wątków dziejów finansów w czasie Zimnej Wojny. Ta wielowymiarowadyscyplina jest niestety często pomijana w syntetycznych narracjach opisującychświat po drugiej wojnie światowej i zajmuje się nią ekskluzywne gronohistoryków finansów. Jednocześnie różnice w funkcjonowaniu systemów finansowychpo obu stronach Żelaznej Kurtyny utrudniają tworzenie jednolitych narracjinawet w ramach historii finansów.

Celem konferencji było uzupełnienie obydwuluk. Zebraliśmy historyków zajmujących się dziejami finansów zarównoWschodniego, jak i Zachodniego Bloku. Wspólnie podjęliśmy tematstosunków finansowych w czasach Żelaznej Kurtyny, a także szczegółyfunkcjonowania systemów pieniężnych, bankowych i podatkowych, dodając w tensposób finansowy kontekst narracjom o tamtych latach. Wystąpieniadotyczyły specyficznych cech finansów w warunkach gospodarki centralniekierowanej, transformacji zarówno z gospodarki kapitalistycznej do centralnie kierowanej,jak i w drugim kierunku, poszczególnych komponentów systemów finansowych orazich społecznych, gospodarczych i politycznych konsekwencji.

Konferencja stanowiła drugą część cyklu czterechcorocznych konferencji poświęconych przemianom gospodarczym Bloku Wschodniegopo II wojnie światowej. Kolejne dwie podejmą tematy przemysłu oraz centralnegokierowania. Sądzimy, że cały cykl pozwoli na lepsze zrozumienie procesutworzenia gospodarki centralnie kierowanej.

Pliki do pobrania

do góry