Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja „Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich” – Szczecin, 2–4 września 2015

Instytut PamięciNarodowej

zaprasza na

Ogólnopolską  konferencję naukową 

Nadzorcy. Ludzie i struktury władzyodpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych idziennikarskich

             Szczecin,2 – 4 września 2015 r.        

Po kilku latach badań nadfunkcjonowaniem środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich w PRL wiadomojuż jaka była aktywność władz (szczególnie aparatu bezpieczeństwa) wobec tych środowisk,grup czy osób, znamy pola korelacji i działalności wyżej wymienionych, przejawyoporu czy zorganizowanej opozycji. Wydaje się zatem, że niewiele zostało już doeksplorowania. A jednak tak nie jest.  Najmniejnadal wiemy, o tych którzy podejmowali decyzje, kierowali różnymiprzedsięwzięciami, akcjami. Nie znamy struktur i organizacji, niewystarczającopokazujemy specyfikę tych środowisk i podejścia do nich władzy.  Czas, aby ten stan zmienić. I dlatego wartoprzyjrzeć się:

  1. Strukturom – zarówno partyjnym, jak i aparatu bezpieczeństwa, cenzury czy innych podmiotów, których polem zainteresowania były wymienione środowiska.
  2. Ludziom – zarówno biografiom indywidualnym, jak i portretom zbiorowym. Niezwykle ciekawe były zawsze kontakty pozasłużbowe osób pełniących rozliczne funkcje w aparacie władzy z osobami, które były w jego zainteresowaniu (również operacyjnym). Takie postawienie sprawy może dziwić i budzić sprzeciw, lecz przecież wiadomo, że część decyzji podejmowanych w odniesieniu do osób z tych środowisk wynikało z motywów (sympatii i antypatii) osobistych.
  3. Specyfice działalności – szczególnie aparatu bezpieczeństwa wobec tych grup środowiskowych, różnice w podejściu w stosunku do innych grup.

Konferencjaodbędzie się w siedzibie OBEP IPN Szczecin przy ul. P. Skargi 14

Start:2 IX 2015 r. godz. 14:00
Koniec:4 IX około godz. 13:00

Wstępwolny!

Konferencja realizowana w ramachCentralnego Projektu Badawczego IPN „Aparat władzy wobec środowisk twórczych ,dziennikarskich i naukowych w PRL”

Sebastian Ligarski
sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
tel.+ 48 91/312 94 07

GrzegorzMajchrzak
grzegorz.majchrzak@ipn.gov.pl
tel. +48 22/5818717

do góry