Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Deportacje do ZSRS z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza” – Katowice, 16 lutego 2015

16 lutego 2015 r., o godz.10.00, w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, przy ul.Wincentego Pola 65, odbędzie się konferencja naukowa „Deportacje do ZSRS z ziempolskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza”.

Deportacje – motywowanepolitycznie przymusowe przesiedlenia jednostek, grup społecznych, etnicznych,członków organizacji – należały do instrumentarium represyjnych działańXX-wiecznych totalitaryzmów. Na ziemiach polskich stosowały je zarównohitlerowskie Niemcy, jak i Związek Sowiecki. Konferencja ma na celu porównawczespojrzenie na różne przykłady deportacji z ziem polskich do ZSRS w latachczterdziestych XX w. Obiektem zainteresowania są zarówno te terytoria, którePolska utraciła po 1945 r. – jak Wileńszczyzna, jak i „ziemie nowe” – ZiemieZachodnie i Północne, oderwane od Rzeszy Niemieckiej. Przedmiotemzainteresowania są także obszary pogranicza polsko‑niemieckiego z okresu międzywojnia (Gdańskie, wschodniGórny Śląsk).

Organizatorzy: OddziałInstytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności iSolidarności w Katowicach.

Program konferencji

10.00-14.00

Moderacja: dr hab.Adam Dziurok prof. UKSW, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach/UniwersytetKardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Sebastian Rosenbaum, InstytutPamięci Narodowej Oddział w Katowicach

  • Krzysztof Jałmużniak,Deportacje z Wileńszczyzny 1944/1945 r.
  • Milena Bykowska,Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Deportowani z Wileńszczyzny wZagłębiu Donieckim
  • dr hab. Leszek Belzyt,prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Sowiecka politykanarodowościowa w Prusach Wschodnich w 1945 r.
  • dr Waldemar Brenda,Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Deportacje z Warmii iMazur – uwagi na temat stanu badań
  • Oliwia Gałka,Muzeum II Wojny Światowej, Deportacje z Pomorza Gdańskiego
  • prof. dr hab. MirosławGolon, Instytut Pamięci Narodowej Oddział wGdańsku/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polityka sowiecka adeportacje na Pomorzu Nadwiślańskim
  • dr hab. MałgorzataRuchniewicz, Uniwersytet Wrocławski, Deportacje zDolnego Śląska – stan i perspektywy badań
  • dr Dariusz Węgrzyn,Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Wpływ przedwojennejgranicy polsko-niemieckiej na politykę deportacji do ZSRS z Górnego Śląska

15.00–16.30

Zwiedzanie CentrumDokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku wRadzionkowie (dla zainteresowanych)

Liczbamiejsc ograniczona. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału: sekretariat@scwis.org.pl lub tel. 32 601 21 08.

do góry