Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.” – Warszawa, 14–15 października 2015

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

ENGLISH  

InstytutPamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają doudziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historia zdrowia i choroby wEuropie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.”, która odbędzie się w Warszawie wdniach 14–15 października 2015 r.

Materialnezniszczenia, trudne warunki sanitarne, bieda, a także zbierające ogromne żniwo epidemiechorób zakaźnych to zjawiska stanowiące ważny, choć często pomijany whistoriografii element opisu powojennej rzeczywistości krajów EuropyWschodniej. Wprowadzany w tej części kontynentu nowy porządek politycznyodnosił się również do kwestii opieki zdrowotnej. W jakim stopniu jednak hasłapowszechnego, bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej były realizowane wpraktyce w drugiej połowie XX w., z jakimi problemami borykały się realizowanereformy systemu lecznictwa do końca lat 80. i jak odbierane były one przezzwykłych ludzi – to kilka z podstawowych pytań stawianych podczas konferencji. 

Historiazdrowia i choroby, stanowiąca stosunkowo nowe pole badań historycznych, koncentruje się między innymi na takich zagadnieniach jak polityka zdrowotnapaństwa (idea zdrowia publicznego), warunki życia czy świadomość zdrowotnaspołeczeństwa. Zagadnienia związane ze zdrowiem i chorobą dotykają sferyszczególnie delikatnego styku życia prywatnego i publicznego. Badania nad ichhistorycznymi uwarunkowaniami nawiązują zatem do szeregu istotnych  problemów zarówno z zakresu politykispołecznej państwa, jak i z zakresu życia codziennego oraz mentalności.

Obradykonferencji odbywać się będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniemsymultanicznym).

Informacje dodatkowe: Ewelina Szpak: european.healthhistory@gmail.com

do góry