Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Łódź w Kraju Warty (1939–1945). Nowe perspektywy badawcze” – Łódź, 12–13 lutego 2015

  • Przy mikrofonie: dr hab. Janusz Wróbel, obok z prawej Robert Parzer, z lewej dr Ingo Loose (Institut für Zeitgeschichte München/Berlin, Abteilung Berlin)
  • Pokaz filmu „Aus Lodz wird Litzmannstadt”
  • Mariusz Goss z Biura Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi odczytał list w imieniu Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi. Obok: dr hab. Janusz Wróbel, OBEP IPN Łódź, dr Maren Röger, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Marek

W dniach 12–13 lutego2015 r. w Łodzi odbyła się konferencja naukowa „Łódź w KrajuWarty (1939–1945). Nowe perspektywy badawcze”. Jejorganizatorami były Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz NiemieckiInstytut Historyczny w Warszawie. Konferencja zorganizowana została w ramach70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Udział w niej wzięło bliskotrzydziestu naukowców z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz StanówZjednoczonych.

Pierwszy dzieńkonferencji rozpoczął wykład dr. hab. Janusza Wróbla (IPN), który mówił o mieszkańcach Kraju Warty. Następnie w panelu zatytułowanym „Struktury zbrodni” naukowcy z Niemiec i Polski skupili się na zaprezentowaniu represjidotykających mieszkańców Kraju Warty oraz instytucji i organizacjiodpowiedzialnych za ich przeprowadzenie. Ożywioną dyskusję wywołały dwawystąpienia: Roberta Parzera oraz Artura Ossowskiego (IPN). Pierwszy z nichmówił o akcji eutanazji pacjentów zakładów dla chorych psychicznie, przeprowadzonejw ramach akcji T4. Drugi z panelistów w szczegółowy sposób zreferował procesmanipulowania historią obozu dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej w Łodzi.

W kolejnej częścikonferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatów na tematy niemal nieobecne w polskiej historiografii. Występujący historycy skupili się bowiem na przedstawieniu polityki rasowej władzniemieckich. Interesująca dyskusja towarzyszyła przede wszystkim wystąpieniu dr.Gerharda Wolfa z University of Sussex, który mówił o polityce germanizacyjnej wKraju Warty.

Pierwszy dzień obradzakończył panel na temat szeroko rozumianego oporu w czasie wojny.Historycy zaprezentowali pionierskie prace o podziemnychpartiach politycznych, konspiracji wojskowej oraz tajnej administracjicywilnej.

Wystąpienia prezentowanekolejnego dnia obrad oscylowały w znacznej mierze wokół historii dniacodziennego. W części tej w kompleksowy sposób ukazano Łódź (Litzmannstadt), pozostającą wówczas ciągle miastem trzech narodowości, tyleże ściśle od siebie odizolowanych.

Konferencję kończyły dwapanele, które w założeniu stanowić miały jej podsumowanie. W pierwszym z nich w dwóch referatach ukazana została skomplikowana kwestiapamięci lat wojny i okupacji w Łodzi, zarówno w Niemczech,jak i w Polsce. Dwudniowe spotkanie naukowe wieńczył panel dyskusyjny, w którymprof. Grzegorz Motyka, prof. Hans-Jürgen Bömelburg oraz prof. Elizabeth Harveypodsumowali obrady, zastanawiając się jednocześnie nad przyszłością badań nadokresem okupacji, które niewątpliwie nadal powinny być prowadzone. Dostrzeglinie tylko fakt podjęcia podczas konferencji wielu ciekawych i zapomnianych tematów, ale wskazali także na luki w naszej wiedzy na temat lat1939–1945.

Konferencja cieszyła siędużym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem były interesujące iniejednokrotnie burzliwe dyskusje.

Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Foto: Kamila Kańka

do góry