Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 r.” – Gliwice, 11–12 czerwca 2015

  • Od lewej: Władysław Bułhak, Boris Sokolov, Jörg Echternkamp, Ewa Ochman
  • Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta Gliwice

ENGLISH  

DEUTSCH  

W dniach od 11 do 12 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu „Silvia” w Gliwicach (ul. Studzienna 8) Instytut PamięciNarodowej Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Muzeumw Gliwicach  zorganizowały międzynarodowąkonferencję naukową 

Pod czerwoną gwiazdą.
Aspekty sowieckiej obecności wEuropie Środkowowschodniej w 1945 roku

Celemkonferencji było spojrzenie na kilka wybranych aspektów związanych zwkroczeniem Armii Czerwonej na teren Europy Środkowo-Wschodniej w 1944/1945 r.Główne punkty zainteresowania koncentrowały się na kilku wydzielonych wątkachtematycznych:

  • Armia Czerwona wobec ludności cywilnejzajmowanych terenów (w tym zbrodnie sowieckie na ludności cywilnej);
  • deportacjeludności cywilnej do pracy przymusowej w ZSRS;
  • aspektyekonomiczne obecności Sowietów: demontaż infrastruktury przemysłowej,konfiskaty mienia, zniszczenia substancji architektonicznej, gospodarczewykorzystanie zajętych terytoriów;
  • sowieckatymczasowa administracja wojskowa w korelacji z tworzącymi się organami  państw europejskich w nowych realiachgeopolitycznych;
  • sowieckisystem represji (więzienia, obozy, specłagry itd.) oraz wymiar sprawiedliwości;
  • współczesnapamięć o obecności Sowietów na omawianych terytoriach.

konferencja.gliwice@gmail.com

do góry