Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Koniec wojny na Śląsku (1945)” – Łambinowice-Opole, 21 maja 2015

  • konf opole plakat.jpg
  • Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Rober Żurek, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu dr Violetta Rezler-Wasielewska oraz Naczelnik Delegatury IPN w Opolu prof. dr hab. Krzysztof Kawalec otwierają konferencję.

21 maja 2015 w Opolu, w sali konferencyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu odbyła się Konferencja naukowa „Koniec wojny na Śląsku 1945 r.”, zorganizowana przez Delegaturę IPN w Opolu oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.  

Głównym celem konferencji była debata nad miejscem dokonujących się na Śląsku w końcowych miesiącach II wojny światowej wydarzeń, we współczesnej świadomości historycznej: zarówno z perspektywy ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Organizatorzy chcieli ukazać wydarzenia pierwszego półrocza 1945 r. we wszystkich istotnych kontekstach, poczynając od militarnych, poprzez polityczne i społeczno-ekonomiczne.  

Konferencja miała również na celu włączenie się do odbywającej się współcześnie na Śląsku dyskusji nad pojęciem „tragedii śląskiej” – poprzez zwrócenie uwagi na szersze konteksty procesów oraz zjawisk, które dotknęły dzielnicę.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku poniżej.

do góry