Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością” – Szczecin, 2–3 grudnia 2014

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
zaprasza na konferencję naukową organizowanąw ramach centralnego projektu badawczego:
„Struktury i działalność PolskiejZjednoczonej Partii Robotniczej"

ROBOTNICY W PRL
Między fikcją a rzeczywistością

Szczecin, 2–3 grudnia 2014 r.
Hotel „Novotel", rozpoczęcie – godz. 8:30 

W myśl kreowanejprzez władze komunistyczne w Polsce po II wojnie światowej wizji państwa torobotnicy mieli stanowić główną siłę w budowie nowego ustroju. Z tego względubyli przez władze hołubieni i stawiani ponad inne grupy społeczne. Otrzymywaliodpowiedzialne stanowiska, pisano o nich wiersze, ich wizerunki umieszczano naplakatach, byli bohaterami powieści i filmów.

W konferencji,którą Państwu proponujemy, interesuje nas rozdźwięk między rzeczywistością aoficjalną stroną szeroko pojętej kultury czy życia robotniczego propagowanymiprzez władze Polski Ludowej. Chcemy opisać zjawiska, mechanizmy i życierobotników w PRL z dwóch przeciwstawnych pozycji: oficjalnej, propagującejidealny czy wyidealizowany świat robotniczy i rzeczywistej, codziennejegzystencji robotników. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieliwszystkich nauk, w zainteresowaniu których znajdują się robotnicy.

Kontakt zorganizatorami:
SebastianLigarski (OBEP IPN Szczecin) – 913129407; sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
Paweł Szulc (OBEPIPN Szczecin) – 913129416; pawel.szulc@ipn.gov.pl

Zdjęcie ze zbiorów PAP

do góry