Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Od nadziei do niepodległości. NSZZ »Solidarność« 1980–1989/90 – Warszawa, 16–18 września 2015

W 2015 r. mija 35. rocznica powstania NSZZ„Solidarność”. Jest ona z pewnością kolejną okazją do refleksji, podsumowańoraz podjęcia nowych badań nad fenomenem wielomilionowego związku zawodowego,który w istotny sposób odmienił rzeczywistość PRL lat osiemdziesiątych, walnieprzyczyniając się do zwycięstwa demokracji i odzyskania przez Polskęniepodległości. Pomimo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach badańnad historią NSZZ „Solidarność”, wiele aspektów związanych z jejfunkcjonowaniem nie doczekało się jeszcze rzetelnego opracowania, adotychczasowe zainteresowania historyków skupiały się głównie na wątkachlokalnych, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych regionów. Dlategozaplanowana w Warszawie, w dniach 16–18 września 2015 r., ogólnopolskakonferencja naukowa „Od nadziei do niepodległości. NSZZ „Solidarność”1980–1989/90”, organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego BEP IPN„Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”, adresowana jest dobadaczy różnych dyscyplin naukowych, których zainteresowania wiążą się zhistorią NSZZ „Solidarność” w wymiarze ogólnopolskim i ponadregionalnym.

Obrady odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN im.Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej21/25.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Informacje dodatkowe:

Łukasz Sołtysik: lukasz.soltysik@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 47
Grzegorz Waligóra: grzegorz.waligora@ipn.gov.pl, tel. 71 326 97 46

do góry