Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Samoobrona Niemiecka (der Volksdeutsche Selbstschutz) w okupowanej Polsce w 1939 roku” – Bydgoszcz, 26–27 listopada 2014

  • Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Mirosław Golon otworzył konferencje
  • Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (UKW w Bydgoszczy)

W dniach26–27 listopada br. odbyła się w Domu Polskim w Bydgoszczy konferencja naukowa „Samoobrona Niemiecka (der Volksdeutsche Selbstschutz) w okupowanej Polscew 1939 roku" . Wzięli w niej udział pracownicy ośrodków naukowych z Bydgoszczy,Gdańska, Katowic, Torunia i Sztutowa. Konferencję otworzył dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr hab. MirosławGolon. Był również obecny wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński.Podczas konferencji prezentowana była wystawa „Zapomniani kaci Hitlera.Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r."przygotowana przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy.

***

W 2014 r. mija 75 rocznica powołaniazbrodniczej organizacji niemieckich nacjonalistów zamieszkałych w Polsce –Samoobrony Niemieckiej (der Volksdeutsche Selbstschutz). Organizacja, formalniepowołana do obrony mniejszości w Polsce, faktycznie stała się jesienią 1939 rokugłównym narzędziem niemieckiej polityki eksterminacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. Selbstschutzmordował polską ludność cywilną w co najmniej 359 miejscowościach w całejPolsce. Według szacunków egzekucje pochłonęły łącznie życie ponad 40 tys.osób, z czego 30 tys. w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, 10 tys.w Kraju Warty, 1,5 tys. na Górnym Śląsku i 1 tys. w rejencji ciechanowskiej. W Generalnym Gubernatorstwie zamordowano 5 tys. osób. Choć liczby te wymagająweryfikacji, Selbstschutz słusznie jest postrzeganyjako Ersatz–Einsatzkomando. Niemcy z różnych powodów postanowili wziąć udział w mordowaniu swoich polskichsąsiadów, warto jednak także pamiętać, że byli też tacy, którzy odmówiliudziału w egzekucjach.

Referaty wygłoszone podczas spotkania zostanąopublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym w 2015 r. w ramach seriiwydawniczej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

do góry