Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990) – Lwów, 10–11 grudnia 2014

Instytut Pamięci NarodowejOddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, WyższeSeminarium Duchowne Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego oraz Parafia Bazyliki Metropolitarnej pw. WniebowzięciaNajświętszej Maryi Panny Obrządku Łacińskiego we Lwowie zapraszają nakonferencję naukową Kościół katolicki wEuropie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990), która odbędzie się w dniach 10–11 grudnia 2014 r. w Kurii Metropolitarnej Obrządku Łacińskiego weLwowie (Lwów, ul. Winniczenki 32).

Patronathonorowy:
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lwowski MieczysławMokrzycki
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Patronat medialny:
TVPRzeszów, Radio Via, Gość Niedzielny, Nasz Dziennik

W ramach konferencji organizatorzy iprelegenci zamierzają poruszyć kwestie dotyczące postawy hierarchii, duchownychi wiernych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej wobec nazizmui komunizmu. Planujemy, że tematami konferencji będzie: likwidacja Kościoła katolickiego w Rosji bolszewickiej (potem ZSRS), stosunek Stolicy Apostolskiejdo wspomnianych totalitaryzmów; straty personalne wśród duchownych poniesione zrąk Niemców i komunistów; egzemplifikacje postaw hierarchów, duchownych iwiernych broniących nauczania Kościoła katolickiego. Szerokizakres chronologiczny i terytorialny sprawia, iż konferencja posiadać będziecharakter przeglądowy. Problematyka konferencji może być przedmiotem cyklu spotkańo charakterze interdyscyplinarnym i – co równie ważne – komparatystycznym,uwzględniającym losy Kościoła katolickiego i jego zmagania z systemamitotalitarnymi w XX wieku (nazizmem i komunizmem) w poszczególnych krajachEuropy Środkowo-Wschodniej.

do góry