Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obszar Zachodni Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość” – Poznań, 4 grudnia 2014

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1

Prezes InstytutuPamięci Narodowej 
 Komisji ŚciganiaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

zaprasza nakonferencję naukową 

OBSZAR ZACHODNI ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ

(konferencja jestrealizowana w ramach centralnego projektu badawczego „Aparat bezpieczeństwa wwalce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956")

 

Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2014 r. w Poznaniu, w Sali Posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiegow Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

PROGRAM

10.00–10.10 Otwarcie konferencji dr Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddziałw Poznaniu

Sesja I

Prowadzenie – dr Tomasz Łabuszewski

 • 10.10–10.30  Między AK a WiN-em – prof. Bogdan Chrzanowski  
 • 10.30–10.50  Komenda Obszaru Zachodniego Zrzeszenia WiN (1945) – dr Tomasz Łabuszewski
 • 10.50–11.10  Okręg Poznański Zrzeszenia WiN – dr Agnieszka Łuczak 
 • 11.10–11.30  Okręg Pomorski (Bydgoski) Zrzeszenia WiN – dr Alicja Paczoska-Hauke           
 • 11.30–11.50  Okręg Morski (Gdański) Zrzeszenia WiN – dr Marek Szymaniak 
 • 11.50–12.10  Okręg Olsztyński Zrzeszenia WiN – dr Waldemar Brenda 

Przerwa 12.10–12.30

Sesja II

Prowadzenie – dr Agnieszka Łuczak

 • 12.30–12.50  Misja Józefa Romana „Stosława" na Pomorzu Zachodnim – dr Rafał Sierchuła 
 • 12.50–13.10  Próba reaktywowania Obszaru Zachodniego przez IV Zarząd Główny Zrzeszenia WiN (misja Adama Lazarowicza „Klamry") – prof. Zdzisław Zblewski 
 • 13.10–13.30  Działalność Związku Zbrojnej Konspiracji na terenie Wielkopolski – dr. Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki  
 • 13.30–13.50  Eksterytorialny Obwód „Maria" w Międzyrzeczu – dr Mariusz Bechta
 • 13.50–14.10  Jan Szczurek-Cergowski „Sławbor" – dr Kazimierz Krajewski 
 • 14.10–14.30  Kazimierz Leski „Bradl" – dr hab. Piotr Niwiński 
 • 14.30–14.50  Alfons Jarocki „Stefan" – prof. Bogdan Chrzanowski  

Dyskusja   14.50–15.20

Zapraszamy!

do góry