Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „W cieniu zimnej wojny. Terroryzm krajowy i międzynarodowy w byłych państwach komunistycznych”, 8–9 października 2015

  • zdjęcie 1
    zdjęcie 1

Międzynarodowyterroryzm w latach 70. i 80. paraliżował społeczeństwa Europy Zachodniej.Porwania samolotów, zamachy bombowe, morderstwa na tle politycznym należały docodziennej, brutalnej rzeczywistości i organizowane były przez lewackie,prawicowe oraz bliskowschodnie organizacje terrorystyczne. Propaganda państwbloku wschodniego przedstawiała problem międzynarodowego terroryzmu jako skuteknierówności społecznych w państwa kapitalistycznych. W przeciwieństwie doEuropy Zachodniej kraje bloku sowieckiego prezentowane były jako oaza spokoju,gdzie zagrożenie terroryzmem nie istniało. 

Odtajnieniewielu dokumentów aparatu bezpieczeństwa państw komunistycznych dowiodło, żewiększość służb specjalnych tych krajów utrzymywało nieformalne relacje zmiędzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi, takimi jak Organizacja AbuNidala, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, Organizacja Ilicza Ramireza Sancheza„Carlosa”, Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Frakcja Armii Czerwonej czyCzerwone Brygady. Policja polityczna państw komunistycznych umożliwiaładziałalność operacyjną ugrupowaniom terrorystycznym na swoim terytorium,zezwalała terrorystom na bezpieczny tranzyt, pobyt bojowników, a także naprowadzenie przedsięwzięć biznesowych. Służby bezpieczeństwa państw blokusowieckiego korzystały operacyjnie oraz finansowo ze współpracy zmiędzynarodowymi terrorystami, wykorzystując ekstremistów do pozyskiwaniatowarów objętych Zachodnim embargiem oraz traktując międzynarodowe organizacjeterrorystyczne jako pośredników w handlu bronią. Odtajnienie akt tajnych służbkomunistycznych dowiodło jednocześnie, że państwa znajdujące się pod kurateląMoskwy nie były wcale wolne od zagrożeń terroryzmem krajowym, jak imiędzynarodowym.  

Celemkonferencji jest podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad zjawiskiemkrajowego i międzynarodowego terroryzmu w krajach bloku wschodniego. Dopodstawowych pytań badawczych należą przyczyny współpracy służb specjalnychpaństw rządzonych przez partie komunistyczne z międzynarodowymi organizacjamiterrorystycznymi. Czy taka tajna współpraca miała charakter ideologiczny,geopolityczny, czy ekonomiczny? Czy wynikała z zaleceń Moskwy, czy też byławewnętrzną sprawą poszczególnych rządów. Do najmniej znanych i zbadanychproblemów należą skrajne przejawy oporu społecznego i sprzeciwu wobec komunistycznejwładzy, realizowane poprzez szeroko rozumiane zjawisko terroryzmu.

Konferencjaorganizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodniprzeciwko Narodowi Polskiemu, odbędzie się w ośrodku konferencyjnym w okolicachWarszawy, obrady prowadzone będą w języku angielskim.

Pałac Chojnata
Wola-Chojnata 59
96-230 Biała Rawska 

W załączeniuprogram konferencji (w języku angielskim).

Kontakt w sprawie udziału w konferencji w charakterze słuchaczy: 
Przemysław Gasztold-Seń przemyslaw.gasztold-sen@ipn.gov.pl

do góry