Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „W poszukiwaniu programu. Myśl polityczna środowisk opozycji w PRL w latach 1976–1989” – Wrocław, 28–29 października 2014

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ŚciganiaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zaprasza naogólnopolską konferencję naukową „W poszukiwaniu programu. Myśl politycznaśrodowisk opozycji w PRL w latach 1976–1989".

Obrady odbędą się wdniach 28–29 października 2014 r. we Wrocławiu, (Hotel Tumski, ul. Wyspa Słodowa 10). Rozpoczęcie – godz. 9.00.

Konferencja, zorganizowana w ramach Centralnego ProjektuBadawczego Opozycja w Polsce 1976–1989.Encyklopedia Solidarności, będzie poświęcona koncepcjom programowymformułowanym przez środowiska opozycyjne w PRL. Celem organizatorów jest przybliżenie założeń programowych, wysuwanych zarówno przez liderów opozycji,jak i organizacje, środowiska, oraz redakcje niezależnych i podziemnych pism. Zaplanowana jest także publikacja tekstów w 2015 roku.

Program konferencji zamieszczamy w załączniku.

Łukasz Sołtysik,mail: lukasz.soltysik@ipn.gov.pl,tel. 71 326 97 47
Grzegorz Waligóra,mail: grzegorz.waligora@ipn.gov.pl,tel. 71 326 97 46

do góry