Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „75. rocznica powstania konspiracyjnej Grupy Szaniec” – Poznań, 24 października 2014

  

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu PamięciNarodowej w Poznaniu
zaprasza do udziału 
w konferencji naukowej

75. rocznica powstania konspiracyjnejGrupy Szaniec

 24 października 2014 r.

W związku z przypadającą w tymroku 75. rocznicą powstania konspiracyjnej Grupy „Szaniec" IPN Oddział wPoznaniu zaprasza na konferencje naukową, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 24 października 2014 r.

Celem konferencji jestprzedstawienie konspiracyjnych struktur stworzonych w okresie II wojnyświatowej i po wojnie przez środowisko Grupy „Szaniec", m.in. Organizację Wojskową Związek Jaszczurczy,  KomisariatCywilny/Służbę Cywilna Narodu, środowisko „Załogi", „Zydla", organizacjeemigracyjne itp. Osobnym wątkiem, który pragniemy poruszyć na konferencji, sąkwestie biograficzne działaczy związanych z Grupą „Szaniec" i ich powiązaniaorganizacyjne.

Konferencję zainauguruje panel dyskusyjny w dniu 23 października2014:

Obóz Narodowy w najnowszych publikacjach historycznych – paneldyskusyjny

17.00 – 18.30 – Spotkanie zautorami publikacji o Obozie Narodowym (dr Krzysztof Kaczmarski, dr WojciechMuszyński, dr Jolanta Muszyńska-Mysiakowska, dr Mirosław Orłowski, SebastianBojemski, Michał Wołłejko) – spotkanie prowadzi dr Rafał Sierchuła.

Miejsce: Poznań, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, SalaCzerwona

PROGRAM KONFERENCJI – 24 października 2014

 • 10.00 Otwarcie konferencji –dyrektor dr Rafał Reczek
 • 10.15 – 10.40 – Stan badań nad działalnością polityczną iwojskową Grupy „Szaniec" i Organizacji Polskiej w latach 1939-1955 – drRafał Sierchuła

Konspiracja Organizacji Polskiej i Grupy „Szaniec" w kraju w okresie IIwojny światowej

 • 10.45 – 11.10 – Organizacja Polska i jej niewojskowestruktury zewnętrzne w okresie II wojny światowej – dr Wojciech J.Muszyński
 • 11.15 – 11.40 – Wywiad Organizacji Wojskowej ZwiązekJaszczurczy na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza –prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
 • 11.40 – 12.00 – dyskusja, przerwakawowa

Działalność Organizacji Polskiej i Grupy „Szaniec" na emigracji

 • 12.00 – 12.25 – Komitet Obozu Narodowo-Radykalnego naEmigracji  oraz działalność narodowychradykałów w ramach Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego w Londynie – drKrzysztof Kaczmarski
 • 12.30 – 12.55 – Powojenne koncepcje polityczne środowiska d.ONR – Sebastian Bojemski
 • 12.55 – 13.15 – dyskusja, przerwakawowa

Środowisko, ludzie i koncepcje

 • 13.15 – 13.40 – Związki Korporacji Akademickich z ObozemNarodowo-Radykalnym na przykładzie środowiska wileńskiego – Michał Wołłejko
 • 13.45 – 14.10 – Znaczenie „Grunwaldu" w myśli politycznejGrupy Szańca w latach II wojny światowej – dr Renata Knyspel-Kopeć
 • 14.15 – 14.40 – Kształtsektora bankowego w Polsce na przykładzie publicystyki konspiracyjnej ObozuNarodowego w latach 1939-1946 – dr Mirosław Orłowski
 • 14.40 – 15.05 – Antoni Goerne zapomniany lider OrganizacjiPolskiej – dr Rafał Sierchuła
 • 15.10 – 15.45 – Umarliabyśmy mogli żyć. Lech Karol Neyman, słuchowisko w reżyserii SylwestraWoronieckiego
 • 15.45 – 16.15 – dyskusja,podsumowanie i zakończeniekonferencji 

Miejsce: Instytut Pamięci Narodowej, Poznań, ul. Rolna 45a.

Zapraszamy!

do góry