Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Partia. Państwo. Społeczeństwo” – Warszawa, 5–6 listopada 2014

  • Prof. Jerzy Eisler, koordynator programu badawczego „Struktury i działalność PZPR” wprowadza do tematyki konferencji. Uczestnicy pierwszej części spotkania. Od lewej: dr Robert Spałek, dr Piotr Gontarczyk i dr Elżbieta Kowalczyk

Podczas konferencjinaukowej „Partia, państwo, społeczeństwo", która odbyła się w dniach 5–6listopada br. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia,zaprezentowano spektrum zainteresowań badaczy pracujących w ramach CentralnegoProjektu Badawczego „Struktury i działalność PZPR".

Uczestnicy sympozjummogli wysłuchać referatów zarówno o początkach sprawowania władzy w Polsceprzez partię komunistyczną, jak i o funkcjonowaniu jej w długim trwaniu.Referenci i uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad sposobami legitymizacjiwładzy przez PZPR, jej realnym wpływem na politykę zagraniczną, sądownictwo,administrowanie państwem przez system nomenklaturowy, naukę, oświatę, kulturę.Sporo miejsca poświęcono odpowiedziom na pytanie o to, kim byli działacze PZPR,jakie było ich pochodzenie społeczne, horyzonty intelektualne i aspiracje,jakie rytuały były praktykowane wewnątrz partii i czy można mówić o dążeniachdo „demokratyzacji aparatu partyjnego". Bardzo ciekawa była również prezentacjana temat symboliki sztandarów PZPR. Ozdobą konferencji była dyskusja na tematpodmiotowości partii, zakresu uprzedmiotowienia przez nią państwa ispołeczeństwa oraz przyczyn dla których dążono do „umasowienia" PZPR.

do góry