Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej” – Szczecin, 22–24 września 2015

  • plakat_m.jpg

InstytutPamięci Narodowej Oddział w Szczecinie 
zapraszana konferencję naukową 

Granicaszeroko zamknięta 
Polityczne,prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej 

Szczecin,22–24 września 2015 r. 
Miejsce obrad: Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”,ul. Wendy 14 

Od pierwszych powojennych miesięcynie brakowało Polaków, którzy decydowali się na nielegalne opuszczenie komunistycznejPolski. Powody podjęcia decyzji o ucieczce były różnorodne, a sami uciekinierzystanowili reprezentację całego społeczeństwa, niezależnie od zaangażowaniapolitycznego, statusu społecznego czy materialnego. Polacy, podobnie jakmieszkańcy innych krajów zza „żelaznej kurtyny”, próbowali najróżniejszychsposobów przekroczenia granicy: lądem, przez morze, drogą powietrzną – często wbardzo dramatycznych okolicznościach. Wiele z tych historii jest znanych, kilkunależy się przypomnienie, inne czekają na swoich badaczy. Ważne jest równieżuchwycenie całościowej skali zjawiska ucieczek, momentów ich nasilenia,przyczyn i konsekwencji w odniesieniu do samych uciekinierów, ich rodzin, jak iogółu społeczeństwa.  

Konferencja ma zazadanie przedstawienie historii ucieczek Polaków, widzianych przez pryzmatpojedynczych wypadków, jak również ogólnego zjawiska, które na trwałe wpisało sięw historię Polski Ludowej. Dlatego do udziału w niej zaprosiliśmy szeroki krągbadaczy, dziennikarzy oraz inne osoby, które chciały podzielić się wiedzą na proponowanytemat.

Zaprezentowane podczaskonferencji referaty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym w ramachserii wydawniczej szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Informacje: Paweł Knap – pawel.knap@ipn.gov.pl,tel. (91) 312 94 17
OddziałoweBiuro Edukacji Publicznej IPN
ul.Piotra Skargi 14
71-422Szczecin

do góry