Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Pamięć, tożsamość, odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckich obozach koncentracyjnych przez media zagraniczne” – Warszawa, 11 września 2014

W czwartek 11 września 2014, o godz. 9:00, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia" im.Janusza Kurtyki,przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie rozpocznie się konferencja „Pamięć,tożsamość, odpowiedzialność. Przeciwdziałanie fałszowaniu pamięci o niemieckichobozach koncentracyjnych przez media zagraniczne". Konferencję zorganizowały stowarzyszeniePatria Nostra oraz Instytut Pamięci Narodowej. Jej celem jest omówienieprzyczyn pojawiania się w zagranicznych środkach masowego przekazu, z akcentempołożonym na media niemieckie, nieprawdziwych (fałszujących historię Polski)określeń typu „polski obóz koncentracyjny", a także znaczenia tego zjawiska dlapolskiej kultury pamięci.

Konferencja podzielona będzie na trzymoduły tematyczne: historyczny, prawniczy i medioznawczy. W modułach historycznymi prawniczym zostaną zaprezentowane referaty wybranych  prelegentów, które będą stanowiły wstęp dodyskusji panelowej ekspertów z danej dziedziny. W module medioznawczymprzewidziany jest panel dyskusyjny dziennikarzy praktyków na temat motywówposługiwania się przez media zagraniczne określeniem „polskie obozykoncentracyjne" i podobnymi w kontekście zasad redagowania artykułów prasowychoraz zasad weryfikowania tekstu prasowego w redakcjach.

Programkonferencji

ModułI: Kultura pamięci i tożsamość historyczna. Wyzwanie dla historyków

W tym module eksperci zaprezentują i omówiązagadnienie kultury pamięci jako narzędzia politycznego w kształtowaniuwizerunku Polski na świecie i kapitału obywatelskiego (tożsamościhistorycznej), w szczególności w kontekście pamięci o ofiarach niemieckichobozów koncentracyjnych.

  • prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ) – Stanpolskiej kultury pamięci i jej znaczenie dla tożsamości
  • prof. IZ dr hab. Zbigniew Mazur(Instytut Zachodni) – Dyskurs relatywizacji i dyskurs odciążania w niemieckiejpolityce historycznej a „polskie obozy"
  • dr Joanna Lubecka (IPN) – Słowo wsłużbie propagandy. Niemiecka narracja dotycząca II wojny światowej

Osoby uczestniczące w panelu dyskusyjnym: prof.IZ dr hab. Zbigniew Mazur (Instytut Zachodni), dr hab. Kazimierz M. Ujazdowski(UŁ), dr Magdalena Gawin (IH PAN), dr Joanna Lubecka (IPN), dr Leszek Pietrzak.

Panel dyskusyjny będzie moderować prof. drhab. Andrzej Nowak.

ModułII: Prawne środki ochrony prawdy historycznej

W tym module eksperci z dziedziny prawabędą prezentowali i omawiali obowiązujący stan prawny w kontekście możliwościochrony prawdy historycznej.

  • prof. dr hab. Aurelia Nowicka (UAM),Filip Rakiewicz – Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste i jego ochronacywilnoprawna
  • Lech Obara, Szymon Topa – Procesoweaspekty dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia przez media zagraniczne dóbrosobistych związanych z przynależnością narodową
  • dr Monika Brzozowska (UJ) – Zagadnienienaruszenia dóbr osobistych związanych z przynależnością narodową
  • Magdalena Jabczuga-Kurek (InstytutAllerhanda) – Legitymacja czynna w zakresie roszczeń o ochronę dóbr osobistychzwiązanych z przynależnością narodową
  • Marcin Berent – Ochrona prawdyhistorycznej jako dobra zbiorowego w prawie karnym

Osoby uczestniczące w panelu dyskusyjnym: prof.UW, SGH dr hab. Artur Nowak-Far (Sekretarz Stanu MSZ), dr Monika Brzozowska(UJ), dr Jakub Czepek (UWM), Filip Rakiewicz, Magdalena Jabczuga-Kurek, MarcinBerent, Lech Obara, Szymon Topa

Panel dyskusyjny będzie moderować prof. UAMdr hab. Aurelia Nowicka.

ModułIII: Polskie obozy w prasie zagranicznej. Praktyczne aspekty pracydziennikarskiej

W tym module dziennikarze omówiąpraktyczne aspekty powstawania tekstów prasowych w kontekście przyczynpojawiania się w mediach zagranicznych określeń „polskie obozy koncentracyjne"i podobnych.

Dziennikarze – przedstawiciel dziennika Rzeczpospolita, przedstawiciel tygodnikaDo Rzeczy, Maciej Świrski (byłyczłonek zarządu PAP, Reduta Dobrego Imienia), Zbigniew Bartuś (Dziennik Polski), Andrzej Grajewski (Gość Niedzielny), Sławomir Sieradzki(portal www.wpolityce.pl) i inni –przeprowadzą panel dyskusyjny na temat praktycznych aspektów powstawaniatekstów prasowych w prasie opiniotwórczej.

Panel dyskusyjny będzie moderować dr MaciejSzymanowski (Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie).

do góry