Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir: Doświadczenia – Pamięć” – Białystok, 22–23 maja 2014

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstokuzaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Sybir: Doświadczenia –Pamięć", organizowaną wspólnie z białostockim Muzeum Wojska, InstytutemHistorii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz ArchiwumPaństwowym w Białymstoku.

Ideą przewodnią konferencji jeststworzenie płaszczyzny międzynarodowej wymiany naukowej pomiędzy instytucjamibadającymi zagadnienia zesłań mieszkańców ziem polskich na obszary ImperiumRosyjskiego (następnie ZSRR) oraz problem dobrowolnej emigracji w XIX i XX w.Organizatorzy proponują uczestnikom podjęcie tematu wspólnoty doświadczeńzesłańczych, kontaktów z ludnością miejscową. Drugim wątkiem, do któ­regopragniemy nawiązać, jest współczesna pamięć o doświadczeniach Sybiru, wyrażanazarówno na kartach publikacji naukowych, jak również językiem sztuki czyaktywnością środowisk sybirackich.

Wkonferencji weźmie udział kilkudziesięciu badaczy z ośrodków naukowych z całejPolski, a także z Litwy i Rosji. Obrady odbywać się będą na WydzialeHistoryczno-Socjologicznym UwB (plac Uniwersytecki 1) i w sali konferencyjnejOddziału IPN w Białymstoku (ul. Warsztatowa 1A).

do góry