Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część I: Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa” – Warszawa, 25–26 listopada 2014

 ENGLISH 

 

Instytut Pamięci Narodowej – Biuro Edukacji Publicznejoraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Historii Gospodarczej iSpołecznej zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej„Gospodarcza Żelazna Kurtyna", część I: „Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa",która odbędzie się w Warszawie w dniach 25–26 listopada 2014 r.

Siedemdziesiąt lat temu komuniści rozpoczęli w Polscereformę rolną. Była to część szerszego pakietu zmian w polityce rolnej wtworzonym wówczas Bloku Wschodnim. Pakiet ten odegrał istotną rolę w procesieprzekuwania zdobytej siłą przez Związek Radziecki władzy politycznej na zmianyw społeczeństwie i gospodarce krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Był topierwszy etap zamykania tej części świata za „gospodarczą ŻelaznąKurtyną". Proces ten był następstwem słynnych słów Stalina: „Kto okupujeterytorium, narzuca także swój własny ustrój społeczny".

Celem konferencji jest próba nowego spojrzenia nakomunistyczne reformy rolne. Dzięki zaangażowaniu badaczy różnych dziedzin naukhistorycznych i społecznych pokazane zostaną nie tylko polityczne,gospodarcze i społeczne konsekwencje reform, ale również ich historyczny iwspółczesny kontekst. Poza wynikami badań poświęconych samym reformomzaprezentowane zostaną także referaty ukazujące niekomunistyczne ipozaeuropejskie doświadczenia reform i polityk agrarnych, a także ichteoretyczne i ideologiczne uzasadnienie.

Konferencja w 2014 r. otworzy cykl czterech corocznychkonferencji poświęconych przemianom gospodarczym Bloku Wschodniego po II wojnieświatowej. Kolejne trzy podejmą tematy: bankowości i finansów, przemysłu orazhandlu i usług. Sądzimy, że cały cykl pozwoli na lepsze zrozumienie procesutworzenia gospodarki centralnie kierowanej.

Obrady konferencji będą prowadzone w języku polskim iangielskim (z tłumaczeniem symultanicznym). Wstęp wolny.

Informacje dodatkowe: Łukasz Dwilewicz ldwile@wp.pl

do góry