Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja „Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty” – Łódź, 12 czerwca 2007 r.

Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi przygotowały uroczystą sesję „Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty”. Sesja odbyła się 12 czerwca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi przy ul. św. Stanisława Kostki. Patronat nad imprezą objęli Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka, a także Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Ludwik Dorn, Wojewoda Łódzki Helena Pietraszkiewicz, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Prezydent Miasta Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Grubski.

Słowo wstępne wygłosili ks. abp dr Władysław Ziółek oraz dr Maria Dmochowska, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Głos zabrał również Włodzimierz Tomaszewski, wiceprezydent Łodzi.

Pierwszą część sesji poprowadził ks. dr Jarosław Pater, notariusz Kurii Archidiecezji Łódzkiej. Wygłoszono następujące referaty:

  • Kościół łódzki wobec polityki władz w latach 1945–1967 (dr Tomasz Toborek – IPN Łódź)
  • Wybrane działania Służby Bezpieczeństwa PRL wobec programu duszpasterskiego biskupa Józefa Rozwadowskiego (ks. dr Piotr Zwoliński – UKSW
  • Nastroje społeczeństwa łódzkiego po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża (dr Janusz Wróbel – IPN Łódź)

W trakcie przerwy uczestnicy sesji mogli oglądać fragment wystawy „Kościół na ziemi łódzkiej wobec dwóch totalitaryzmów”, przygotowywanej przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Prezentacja całości wystawy będzie miała miejsce 26 czerwca w Łódzkim Domu Kultury.
Część drugą poprowadził dr Janusz Wróbel. Wygłoszono referaty:
 

  • II Kongres Eucharystyczny w Polsce w 1987 r. (Ks. dr Mieczysław Różański – Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi
  • Przygotowania Kościoła łódzkiego do wizyty Jana Pawła II (Ks. bp dr Adam Lepa – Łódź)
  • Przygotowania władz do wizyty Jana Pawła II w Łodzi (Leszek Próchniak – IPN Łódź)
  • Przebieg wizyty Jana Pawła II w Łodzi (Milena Przybysz – IPN Łódź)
  • Nauczanie Jana Pawła II w Łodzi (Ks. dr Marek Marczak – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi)
  • Inicjatywy duszpasterskie wynikające z wizyty Jana Pawła II w Łodzi (Ks. bp dr Ireneusz Pękalski – Łódź)

Następnie miała miejsce dyskusja, w której głos zabrali m.in. ks. Stanisław Grad – profesor WSD w Łodzi, Ewa Sowińska – Rzecznik Praw Dziecka, Lucjan Muszyński – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obchodów Rocznic i Świąt Narodowych, ks. Kazimierz Kurek – były rektor Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi oraz Janusz Lipke – prawnik i opozycjonista.

Sesja poświęcona Janowi Pawłowi II wpisała się w cykl miejskich obchodów dwudziestej rocznicy wizyty papieża w Łodzi.

Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w Polsce mogli powitać Jana Pawła II w Łodzi dopiero 13 czerwca 1987 roku. Wszelkie inicjatywy zaproszenia Jana Pawła II do Łodzi podczas jego wcześniejszych pielgrzymek, z jakimi wychodzili katolicy do władz lokalnych i centralnych, spotykały się z odmową. Komuniści obawiali się, że wizyta Ojca Świętego zburzy propagandowy mit o „czerwonej Łodzi”. Jan Paweł II był w Łodzi tylko 8 godzin. Wizytę zapoczątkowała msza święta na płycie lotniska Lublinek, gdzie przystąpiło do komunii świętej 1556 dzieci z diecezji łódzkiej. Szacuje się, że w uroczystości uczestniczyło blisko 800 tys. osób. Papież spotkał się również z przedstawicielami świata nauki w katedrze łódzkiej i odwiedził robotnice w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Uniontex”. Władze państwowe prowadziły jawne i ukryte działania, zmierzające do osłabienia skutków społecznych trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Służba Bezpieczeństwa realizowała zakrojoną na szeroką skalę operację „Zorza II”, której głównym zadaniem było niedopuszczenie do dostojnego gościa przedstawicieli opozycji. Mimo zabiegów przywódców PZPR wizyty Papieża zawsze zmieniały oblicze Polski: pierwsza przygotowała grunt pod wydarzenia Sierpnia ’80, druga doprowadziła do zniesienia stanu wojennego, trzecia dała początek przemianom demokratycznym w Polsce, które zakończyły się wyborami do Sejmu z udziałem opozycji w czerwcu 1989 roku.

 

do góry