Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Panel dyskusyjny „Początek drogi. Od WZZ do wolności… z okazji XXX rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego” – Szczecin, 12 października 2009 r.

Niemal w 30. rocznicę utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, 12 października, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie zorganizowało panel dyskusyjny „Początek drogi... Od WZZ do wolności”. W pierwszej części dyskusji udział wzięli Henryk Wujec, Mirosław Witkowski, Stefan Kozłowski, Andrzej i Zbigniew Jakubcewiczowie. Henryk Wujec nakreślił okoliczności w jakich powstały WZZ, przypomniał reakcje władzy, represje jakie spadały na środowisko, zaangażowanie KOR-u w obronie tworzących się WZZ. Stefan Kozłowski podkreślił jak ogromne znaczenie miało sformalizowanie działalności, wyrażające się np. w podpisywaniu Karty Praw Robotnika, które zapewniało poczucie wspólnoty i oparcia w środowisku, a także jawność działania, przejawiająca się m.in. w podawaniu adresów domowych w prasie bezdebitowej, co też stanowiło rodzaj ochrony przed represjami. W dyskusji przywołano wiele osób zasłużonych dla sprawy, m.in. Mieczysława Lisowskiego, Jana Nowaka, Józefa Ignora czy Aleksandra Krystosiaka, byłego żołnierza AK, dzięki któremu, jak zauważył Stefan Kozłowski, działania nabierały charakteru walki o niepodległość w duchu akowskim.

W drugiej części panelu, poprowadzonej przez dr. Łukasza Kamińskiego, głos zabrali historycy dr Jarosław Neja, dr Marcin Stefaniak i Arkadiusz Kazański. Opowiedzieli oni o działaniach SB wobec WZZ oraz specyfice środowisk w Katowicach, Gdańsku i Szczecinie. Dr Marcin Stefaniak podkreślał, że cechami wyróżniającymi ośrodki szczeciński i gryfiński był młody wiek ich działaczy oraz eskalacja działań SB, przejawiająca się m.in. w dużej ilości tajnych współpracowników rozpracowujących organizację.

Dyskusja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem licznie zebranych gości, w większości działaczy „Solidarności”, SKS, KIK i in.
 

do góry