Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Podporządkowanie, lojalizm i niezależność. Funkcjonowanie legalnych i nielegalnych partii politycznych w powojennej Polsce 1944–1948–1950. Perspektywa krajowa, emigracyjna i zagraniczna” – Warszawa, 7 grudnia 2023 (zgłoszenia do 30 września 2023)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Podporządkowanie, lojalizm i niezależność. Funkcjonowanie legalnych i nielegalnych partii politycznych w powojennej Polsce 1944–1948–1950. Perspektywa krajowa, emigracyjna i zagraniczna”.

Celem konferencji będzie:

  1. przedstawienie dziejów partii politycznych w powojennej Polsce od momentu pierwszych przygotowań „nielegalnych” organizacji do powrotu do otwartej działalności i ich stosunku do przewidywanych zmian krajowej sceny politycznej (m.in. SN, PPS, ZD, SP, SL „Roch”), przez powstanie oficjalnej sceny politycznej (m.in. PPR, PPS, SD, PSL, SL, SD, SP), aż po zlikwidowanie ostatnich grup lojalistycznych wobec komunistów (PPS w 1948 r., „fałszywego” PSL w 1949 r. i „fałszywego” Stronnictwa Pracy w 1950 r.).
  2. omówienie na przykładach stosunku zagranicy (Zachodu i Moskwy – Wielka Brytania, USA, ZSRS i innych) oraz emigracji polskiej do tużpowojennej sceny politycznej w powstającej Polsce Ludowej. Liczymy także na ujęcia tematu podjęte z mniej oczywistych perspektyw, np. podziemie zbrojne, prasa podziemna, prasa legalna itp. – wobec powojennej sceny politycznej w Polsce.

Podsumowując: organizatorzy oczekują wystąpień i referatów adekwatnych do tematu ujętych zarówno w pespektywie polskiej (centralnej i regionalnej), jak i emigracyjnej i zagranicznej.

Nie było bowiem tak, co często przyjmuje się za pewnik, że legalne partie powojenne z góry zostały przez komunistów skazane (albo dały się skazać) na ubezwłasnowolnienie czy anihilację. Przez kilka lat mieliśmy do czynienia z wieloma stanami pośrednimi. Poza tym działały też partie „nielegalne”.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Po przesłaniu przez uczestników konferencji artykułów naukowych do druku i pozytywnym przejściu przez nie ścieżki recenzyjnej przewidujemy wypłacenie wynagrodzenia autorskiego.

Na zgłoszenia czekamy do końca września 2023.

Zgłoszenie do udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres organizatora konferencji: dr Robert Spałek robert.spalek@ipn.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. wstępny tytuł wystąpienia,
  2. bardzo krótki abstrakt lub plan wystąpienia (max. 1200 znaków, czyli nie więcej niż pół strony znormalizowanego tekstu)
  3. notkę biograficzną
  4. dane kontaktowe (załącznik)
  5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik),

Decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatu organizatorzy (OBBH IPN w Warszawie) przekażą osobom zgłaszającym się do końca października 2023.

Data konferencji: 7 grudnia 2023.

Miejsce konferencji: Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie.

Organizator: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. Konferencja jest organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Ruch komunistyczny i aparat władzy 1917–1990”.

 

 

 

do góry