Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: VI konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej – rok 1943 na polskiej wsi”

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddział Muzeum Wsi Kieleckiej, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI edycji konferencji naukowej „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Tematyka poruszana podczas konferencji będzie obejmować zagadnienie: „Rok 1943 na polskiej wsi”. Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniowie.

Cel i zakres konferencji:
Celem konferencji jest przedstawienie w szerokim kontekście historycznym oraz społecznym losów ludności wiejskiej zamieszkującej obszar II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii wsi polskich w roku 1943. Pragniemy, aby prelegenci poruszyli zagadnienia terroru i pacyfikacji polskich wsi dokonanych przez okupanta niemieckiego, zaprezentowali stan badań nad eksploatacją gospodarczą wsi, wzrostem obciążeń ekonomicznych, zwalczaniem ruchu oporu, odnieśli się do kwestii pomocy ludności żydowskiej oraz akcji wysiedleńczych.

Referaty na konferencję powinny oscylować wokół niżej przedstawionych problemów badawczych:

 • Zarys niemieckiej polityki rolnej wobec polskiej wsi 1939–1945
 • Wieś polska w okresie II wojny światowej w dystrykcie radomskim– postulaty badawcze, stan badań
 • Wzrost eksploatacji ludzkiej – system poboru robotników przymusowych, łapanki itp.
 • Funkcjonowanie systemu okupacyjnego i jego rola w zwalczaniu polskiego oporu na wsi
 • Pacyfikacje wsi polskich ze szczególnym uwzględnieniem 1943 r.
 • Pacyfikacja Zamojszczyzny
 • Polskie Państwo Podziemne wobec akcji pacyfikacyjnych
 • Aktywność partyzancka Polskiego Państwa Podziemnego
 • Postawy ludności wiejskiej wobec ugrupowań partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego oraz partyzantki komunistycznej
 • Intensyfikacja działań partyzantki komunistycznej
 • Problem pospolitego bandytyzmu na terenach wiejskich
 • Zwalczanie ukrywających się i ukrywanych Żydów – Żydowskie grupy przetrwania
 • Represje na Polakach ratujących Żydów

Informacje organizacyjne:

 • zgłoszenia do udziału w konferencji i abstrakty proponowanych referatów należy przesyłać do 31 maja 2023 r. na adres email: konferencjamichniow@mwk.com.pl
 • streszczenia nie powinny przekraczać 2500 znaków (jednej strony tekstu)
 • decyzję o zakwalifikowaniu referatów do przedstawienia na konferencji Organizatorzy przekażą Autorom do 9 czerwca 2023 r.
 • referaty z konferencji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów dostosowanych do Instrukcji wydawniczej IPN do 31 października 2023 r.

Termin konferencji:

22 września 2023 r.

Miejsce konferencji:

 • Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Kontakt z organizatorami:

 • dr Justyna Staszewska (sekretarz konferencji ze strony MWK) – tel. 41 254 51 62, e-mail jstaszewska@mwk.com.pl, konferencjamichniow@mwk.com.pl
 • Paweł Żołądek (sekretarz konferencji ze strony IPN) – tel. 41 340 50 63; e-mail: pawel.zoladek@ipn.gov.pl
 • dr. hab. Jerzy Gapys, prof. UJK (sekretarz konferencji ze strony UJK) – tel. 41 349 73 10;  e-mail: jerzy.gapys@ujk.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji konferencji:

do góry