Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w." (Warszawa, 19–20 września 2023 r.)

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na siódmą ogólnopolską konferencję z cyklu „Educare necesse est…”, która w tym roku odbywać się będzie pod tytułem: „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”

Konferencja odbywać się będzie w Warszawie 19 września 2023 r. w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) i 20 września 2023 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9). 

Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa w obradach online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

Program konferencji w załączeniu

* * *

Cykl „Educare necesse est...” to realizowany od 2016 r. wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i edukacyjną ofertą archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się sześć sesji:

  • „Educare necesse est… – Ale jak i dlaczego?” (Warszawa, 2016 r.),
  • „Educare necesse est… – Powrót do źródeł” (Warszawa, 2017 r.),
  • „Educare necesse est… – Patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej” (Warszawa, 2018 r.),
  • „Educare necesse est… – Dziedzictwo pamięci” (Warszawa, 2019 r.),
  • „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” (Warszawa, 2021 r. – on-line),
  • „Educare necesse est… – My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w. (Warszawa, 2022 r.).

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW). Publikacje pokonferencyjne dostępne są na stronie IPN [PDF]

  • Logo konferencji „Educare necesse est…”
    Logo konferencji „Educare necesse est…”
do góry