Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

VII Ogólnopolska Konferencja Archiwistów i Historyków „Educare necesse est… – Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w." (Warszawa, 19–20 września 2023 r.)

Na zgłoszenia do czekamy do 30 czerwca 2023

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na siódmą ogólnopolską konferencję z cyklu „Educare necesse est…”.

Celem cyklu jest wymiana informacji i doświadczeń na temat możliwości wykorzystania źródeł archiwalnych w praktyce szkolnej oraz popularyzacja działań edukacyjnych archiwów.

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie pod tytułem: „Kobieta w społeczeństwie od średniowiecza do końca XX w.”.

Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia:

 • kobieta w społeczeństwie (w rodzinie, edukacji, nauce, kulturze, polityce i gospodarce oraz na polu walki) – przykłady;
 • źródła archiwalne dotyczące sytuacji i roli kobiety – charakterystyka oraz możliwości praktycznego wykorzystania na lekcjach w szkole i nie tylko;
 • edukacyjny potencjał projektów przedstawiających pozycję kobiety w społeczeństwie – przykłady dobrych praktyk.

Konferencja odbywać się będzie w Warszawie w dniach 19–20 września 2023 r., w siedzibie Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9). Podobnie jak w latach poprzednich będzie istniała możliwość uczestnictwa w obradach online za pośrednictwem platformy Google Meet/Microsoft Teams.

Zapraszamy historyków, archiwistów, nauczycieli, edukatorów, muzealników, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych tematyką tegorocznego spotkania!

Zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2023 r. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 15 lipca 2023 r.

Na zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu czekamy do 1 września 2023 r. Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: edukacja@warszawa.ap.gov.pl i magdalena.molczanowska@ipn.gov.pl.

***

Cykl „Educare necesse est...” to realizowany od 2016 r. wspólny projekt Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Warszawie, Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz (od 2019 r.) Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Konferencje mają na celu zapoznanie środowiska nauczycieli i edukatorów z zasobami i edukacyjną ofertą archiwów oraz zachęcenie do jak najszerszego korzystania ze źródeł historycznych w ramach zajęć szkolnych. Spotkania są okazją do zaprezentowania interesujących dokumentów oraz do wymiany doświadczeń w zakresie działań popularyzatorskich i form edukacyjnych realizowanych w archiwach i wykorzystywanych w praktyce szkolnej.

Dotychczas odbyło się sześć sesji:

 • „Educare necesse est… – Ale jak i dlaczego?” (Warszawa, 2016 r.),
 • „Educare necesse est… – Powrót do źródeł” (Warszawa, 2017 r.),
 • „Educare necesse est… – Patriotyzm jako wartość w edukacji publicznej” (Warszawa, 2018 r.),
 • „Educare necesse est… – Dziedzictwo pamięci” (Warszawa, 2019 r.),
 • „Educare necesse est… – Rzeczpospolita małych ojczyzn” (Warszawa, 2021 r. – on-line),
 • „Educare necesse est… – My wśród obcych, obcy wśród nas od średniowiecza do końca XX w. (Warszawa, 2022 r.).

Teksty referatów publikowane są corocznie w wydawnictwie pokonferencyjnym „Educare necesse est…” pod red. dr Violetty Urbaniak (APW). Publikacje pokonferencyjne dostępne są na stronie IPN [PDF]

 

 

 • Logo konferencji „Educare necesse est…”
  Logo konferencji „Educare necesse est…”
do góry