Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował siedemnastą edycję Letniej Szkoły Historii Najnowszej, która jest najdłużej organizowaną przez IPN konferencją naukową, sięgającą swoimi początkami 2007 r. Przedsięwzięcie od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest skierowane do studentów ostatnich lat oraz doktorantów wydziałów politologicznych i historycznych, którzy podejmują badania nad historią najnowszą Polski.

 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 4–9 września 2023 r. Fot. Sylwia Szyc (IPN)

Zajęcia w ramach szkoły mają charakter wykładów, warsztatów oraz seminariów naukowych. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwudziestominutowego wystąpienia dotyczącego prowadzonych przez siebie badań, które następnie omawiane są podczas seminariów. Do ich prowadzenia zapraszani są specjaliści w poruszanej przez uczestników tematyce badań. Pokłosiem wydarzenia jest publikacja wygłoszonych w trakcie szkoły referatów w oddzielnej, recenzowanej serii wydawniczej IPN – „Studia z historii najnowszej Polski”.

Koordynatorzy XVII Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN: Władysław Bułhak, Sylwia Szyc, Grzegorz Wołk.

Program

4 września 2023, poniedziałek

 • 12:00  wyjazd z Warszawy do ośrodka (parking pod Pałacem Kultury i nauki, od strony „Kinoteki”)
 • 14:00–15:00  obiad
 • 15:00–17:00 wykład inauguracyjny:  dr Joanna Lubecka, "Uregulowane piekło" - próby ucywilizowania wojny w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wykonywania rozkazu
 • 17:00–17:15 przerwa na kawę
 • 17:15–18:45 seminarium. Prowadzenie: dr Konrad Graczyk

1. Igor Niewiadomski: Pamięć po obozie jenieckim w Białymstoku (Oflag 57 i Stalag 316). Analiza historiograficzna

2. Patrycja Resel: Procesy sądowe agentów Gestapo w Łodzi na łamach ,,Głosu Robotniczego

 • 19:00  kolacja

5 września 2023, wtorek

 • 8:00–9:00 śniadanie
 • 9:00–9:40 seminarium. Prowadzenie: dr hab. Sławomir Cenckiewicz

3. Paweł Wąs: Sędziowie sądów doraźnych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (luty-czerwiec 1946) – wykonawcy represyjnej polityki karnej komunistycznego państwa

 • 9.40–10.00 przerwa kawowa
 • 10.00–12.00 wykład: dr hab. Sławomir Cenckiewicz „Ludowe Wojsko «Polskie» czy nie-polskie?”
 • 12.00–12.15 przerwa kawowa
 • 12.15–14.15 wykład: dr hab. Piotr Majewski: Muzea polskie wobec nowej rzeczywistości (1918, 1945)
 • 14:15–15:15 przerwa obiadowa
 • 15:15–16.45 seminarium. Prowadzenie: dr hab. Piotr Majewski

4. Konrad Rokicki: Obraz Polski i Polaków na łamach gazety „Prawda Wileńska” (1940-1941, 1944-1948)

5. Anna Sienkiewicz: Działalność Stałej Grupy Roboczej ds. Kultury Odzieży w latach 1960 – 1970

 • 16:45–17:00 przerwa na kawę
 • 17:00–18:30 seminarium. Prowadzenie: dr hab. Władysław Bułhak

6. Mariusz Fornagiel: W „swoim” domu. Przekształcenia własnościowe jako element konfliktów narodowościowych na przykładzie Łemkowszczyzny

7. Maciej Zawistowski: Relacje między władzą i ludnością polską a potomkami braci czeskich w okolicach Strzelina po 1945 roku

 • 19:15 – kolacja

6 września 2023, środa

 • 8:00–9:00  śniadanie
 • 9:00–11:00  wykład: dr Tomasz Kozłowski „System więziennictwa w PRL”
 • 11:00–11:15  przerwa kawowa
 • 11:15–13:15 seminarium. Prowadzenie: dr Przemysław Gasztold, dr Tomasz Kozłowski

9. Kamil Małyszko: Centrum Wyszkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie

10. Julia Grabowska: Potencjał perspektywy interdyscyplinarnej w badaniach nad najnowszą historią polskich służb specjalnych

11. Julia Gerner: Obraz zniszczeń wojennych w relacjach polskich weteranów misji UNIFIL (1992-2009)

 • 13:15–14:30 obiad
 • 14:30–16:30 wykład: dr Przemysław Gasztold „Badania nad terroryzmem w PRL”
 • 19:00 – kolacja

7 września 2023, czwartek

 • 8:00–9:00  śniadanie
 • 9:00–10:00 wykład: Magdalena Hajduk „Immersyjna edukacja historyczna”
 • 10:00–10:15 przerwa kawowa
 • 10:15–11:15 wykład: Adrianna Garnik „Spójność i przystępność przekazu w obliczu szybkiego rozwoju cywilizacji cyfrowej”
 • 11:15–11:30  przerwa kawowa
 • 11:30–13:00 wykład: dr Witold Bagieński „Jak prowadzić kwerendy w Archiwum IPN i co można w nim znaleźć
 • 13:00–14:00 obiad
 • 14:00–16:00 wykład: dr hab. Adam Dziuba „Dlaczego nie opracuję biografii historycznej? O erudycji, kontekstach i innych stronach pracy historyka”
 • 16:00–16:15  przerwa kawowa
 • 16:15–17:45 seminarium. Prowadzenie: dr hab. Adam Dziuba

12. Piotr Budzyński: Historia uniwersytetu jako subdyscyplina badań historycznych. Główne założenia i nowe propozycje badań nad dziejami polskich uniwersytetów w okresie stalinowskim

13. Sylwia Borowska: ,,Polska była dla mnie zawsze pojęciem politycznym” – relacje Agnieszki Osieckiej z opozycją i władzą w okresie PRL

 • 19:00 kolacja

8 września 2023, piątek

 • 8:00–9:00 śniadanie
 • 9:00–11:00 wykład: dr hab. Rafał Łatka, dr hab. Wojciech Kucharski „Trudne spawy w historii Kościoła katolickiego w PRL: źródła, metody, interpretacje”
 • 11:00–11:15 przerwa na kawę
 • 11:15–13:15 - wykład: dr hab. Patryk Pleskot „Zachodnie spojrzenie na Solidarność”
 • 13:15–14:30 obiad
 • 14:30–15:30 wykład: Anna Równy, Sylwia Szyc „Sztuka dobrego pisania. Jak przygotować artykuł historyczny do publikacji?
 • 15:30–17:00 seminarium. Prowadzenie: dr hab. Patryk Pleskot

14. Tomasz Korban: Rząd(y) Wolnego Miasta Gdańsk na uchodźstwie”. Funkcjonowanie oraz ich rola w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN.

15. Michał Gęsiarz: Solidarność ograniczona? Norweska socjaldemokracja wobec kryzysu w Polsce i fenomenu „Solidarności” w latach 1980-83

 • 17:00–17:15  przerwa kawowa
 • 17:15–18:45  seminarium. Prowadzenie: dr hab. Wojciech Kucharski

16. Michał Owczarek: Konwencja jako koncepcja normalizacji stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Stolicą Apostolską w latach 80. XX wieku

17. Jakub Zdrojewski: Ruch „księży patriotów” i jego rola w polityce obozu komunistycznego wobec władz Kościoła katolickiego

 • 19:00 uroczysta kolacja

9 września 2023, sobota

 • 8:00–9:00 śniadanie
 • 9:30 wręczenie dyplomów
 • 10:00 wyjazd do Warszawy
do góry