Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „Komunistyczna propaganda w czasach zimnej wojny 1945-1991”– Warszawa, 28 marca 2023 (zgłoszenia do 13 stycznia 2023)

Referaty zaprezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane w nr 12 (2023) rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”.

Rywalizacja w sferze propagandy była jednym z ważnych pól konfrontacji w okresie zimnej wojny. Jej charakter zmieniał się na przestrzeni dekad – wynikało to zarówno ze zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, ale także ze zmian technologicznych. Rozwój mass mediów, nowych technologii komunikacji wpłynęło nie tylko na sposób narracji przekazu, ale również na jej społeczny odbiór. Obok tradycyjnie rozumianej propagandy rozwijały się także inne narzędzia wojny informacyjnej – ten okres to także moment szerszego wykorzystania fake newsów. Za pomocą różnych mediów oraz technik obie strony konfliktu promowały zalety swojego systemu politycznego i postponowały przeciwników. Celem było przykrycie niewygodnych prawd, kontrola nad emocjami społecznymi oraz pozyskiwanie nowych stronników.

Tematyka szeroko rozumianej zimnowojennej propagandy była wielokrotnie podejmowana w badaniach naukowych. Organizatorzy konferencji planują jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu przede wszystkim w ujęciu komparatystycznym – pokazać różnice oraz podobieństwa w funkcjonowaniu mechanizmów i recepcji propagandy w poszczególnych państwach Bloku Wschodniego. Zależy nam również na zastosowaniu zróżnicowanych metod badawczych oraz przedostawaniu oryginalnego spojrzenia na tę problematykę. Do udziału w konferencji zapraszamy zatem nie tylko historyków, ale przedstawicieli innych dziedzin nauki, szczególnie medioznawców, językoznawców, politologów, socjologów, czy kulturoznawców.

Przykładowe obszary tematyczne:

 • nurty w stylistyce propagandy
 • propaganda w środkach masowego przekazu
 • propaganda w sztuce
 • propaganda wojenna
 • dezinformacja w komunistycznej propagandzie
 • kreatorzy i aktorzy komunistycznej propagandy
 • komunikacja wizualna w propagandzie
 • język propagandy
 • sport i kultura w służbie propagandy
 • kampanie propagandowe (ujęcie komparatystyczne)
 • instytucje propagandy
 • bestiariusz propagandy

 

Czas wystąpień: 20 minut.

Termin zgłoszenia (na załączonym formularzu): do 13 stycznia 2023 r.

Wraz ze zgłoszeniem na konferencję, prosimy o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 1000 znaków ze spacjami)

Miejsce konferencji: Centralny Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Warszawa

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych, natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu są proszone o przesłanie go na adres redakcji do 15 kwietnia 2023 r. Szczegóły dotyczące wymogów redakcyjnych znajdziesz TUTAJ 

 

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

do góry