Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „»Z piekła ku wolności«. Losy ludności cywilnej ewakuowanej z armią gen. Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 r.” – Łódź, 6–7 października 2022 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „»Z piekła ku wolności«. Losy ludności cywilnej ewakuowanej z armią gen. Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego w 1942 r.”, która odbędzie się w dniach 6–7 października 2022 r. w Łodzi.

W 2022 r. przypada 80. rocznica ewakuacji Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego na Środkowy Wschód. Wiosną i latem 1942 r. „nieludzką ziemię” opuściło ok. 116 tysięcy osób, w tym ok. 41 tys. ludności cywilnej, w większości kobiet i dzieci. Celem konferencji jest zaprezentowanie przez prelegentów z różnych dziedzin naukowych najnowszych wyników badań, dotyczących losów żołnierzy oraz ludności cywilnej (na przykładach indywidualnych i zbiorowych) w latach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Proponowane zagadnienia m.in. to:

– polityczne i wojskowe aspekty powstania Armii Polskiej w ZSRS i jej ewakuacji na Środkowy Wschód w 1942 r.,

– działania władz sowieckich względem żołnierzy Armii Polskiej w ZSRS, ludności cywilnej, kwestia ewakuacji na Środkowy Wschód w 1942 r.,

– przebieg ewakuacji, warunki, organizacja pomocy dla ewakuowanej ludności cywilnej na Środkowym Wschodzie,

– sytuacja pozostającej w Związku Sowieckim ludności cywilnej,

– szlaki ewakuacji i ośrodki osiedleńcze polskich uchodźców m.in. w Iranie, Indiach, Nowej Zelandii, Meksyku, Afryce Wschodniej i Południowej – organizacja, działalność, życie codzienne,

– opieka religijna, działalność edukacyjna, naukowa, kulturowa, artystyczna prowadzona przez i dla ludności cywilnej ewakuowanej ze Związku Sowieckiego w 1942 r. w różnych częściach Europy oraz świata,

– relacje uchodźców z ludnością krajów udzielających azylu i miejscowymi władzami,

– powojenne losy indywidualne i zbiorowe ludności cywilnej ewakuowanej ze Związku Sowieckiego w 1942 r.,

– stan badań nad losami ludności cywilnej ewakuowanej ze Związku Sowieckiego w 1942 r.

– współczesna pamięć, upamiętnienia związane z ewakuowaną ze Związku Sowieckiego ludnością cywilną w Europie oraz na świecie,

– baza źródłowa do badań losów ludności cywilnej w latach wojennych oraz powojennych.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów, spośród zgłoszonych propozycji.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (formularz poniżej) organizatorzy będą przyjmować do 15 lipca 2022 r.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

dr Bartosz Janczak, tel. (42) 616 27 28, mail: bartosz.janczak@ipn.gov.pl

Organizatorzy przewidują wydanie punktowanej publikacji w formie tomu studiów, w związku z czym prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia artykułów naukowych dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN do 30 października 2022 r.

Program konferencji zostanie ustalony zostanie do końca lipca 2022 r.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej, zapewniają referentom bezpłatny nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

do góry