Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski” – Olsztyn, 28–29 września 2022 (zgłoszenia do 26 czerwca 2022 r.)

Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Na wojnie z komunizmem. Literaci i pisarze polityczni wobec sowietyzacji pojałtańskiej Polski”, która odbędzie się w dniach 28–29 września 2022 r. (środa-czwartek) w Olsztynie.

Celem konferencji jest przyjrzenie się szerokiemu spektrum zagadnień związanych z różnorodnością polskiej publicystyki politycznej odnoszącej się do zjawiska sowietyzacji pojałtańskiej Polski. Zależy nam na ukazaniu form i treści piśmiennictwa politycznego dotyczącego powojennej Polski.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

  • stan badań nad problematyką publicystyki politycznej dotyczącej pojałtańskiej Polski
  • ukazanie różnorodności piśmiennictwa dotyczącego sowietyzacji pojałtańskiej Polski
  • reakcje polskich pisarzy politycznych i ich ocena wydarzeń w powojennej Polsce
  • biografie/sylwetki polskich publicystów
  • analiza prac polskich publicystów/pisarzy
  • polscy publicyści/pisarze a „świat zachodni”
  • próba odpowiedzi na pytanie czy antykomunistyczna publicystyka  wychodząca na uchodźstwie miała międzynarodowy rezonans czy było skanalizowana tylko na polskiego odbiorcę i tworzona ku pokrzepieniu serc

Termin konferencji: 28–29 września 2022 r.

Miejsce konferencji: Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 26 czerwca 2022 r.

Wraz ze zgłoszeniem proszę o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję:

dr Marcin Płotek
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie

tel. 89 521 48 06

marcin.plotek@ipn.gov.pl

Kontakt:

Krzysztof Kierski
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie

tel. 89 521 48 06

krzysztof.kierski@ipn.gov.pl

do góry