Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żołnierze tułacze. Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1947)” – Rzeszów, 20–21 października 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żołnierze tułacze. Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1947)”

W dniach 20–21 października 2022 r. Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie organizuje konferencję naukową, której celem jest ukazanie indywidualnych losów żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych oraz ich rodzin zarówno w czasie wojny, jak również w latach powojennych, gdy wielu z nich stawało przed dylematem: wracać czy nie wracać do Polski, która nie byłą tą o jaką walczyli. Szczególnie zależy nam na osobach, których historie do tej pory pozostawały mniej lub bardziej nieznane.

Konferencja będzie dotyczyła losów żołnierzy Armii Polskiej we Francji, w ZSRS, na Bliskim i Środkowym Wschodzie (Armii Polskiej na Wschodzie), 1. i 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych oraz Polskich Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

1. Piotr Chmielowiec, tel. 17/860-60-50, kom. 602 128 415, mail: piotr.chmielowiec@ipn.gov.pl
2. Krzysztof A. Tochman, tel. 17/860-60-58, kom. 602 152 468, mail: krzysztof.tochman@ipn.gov.pl

Konferencji towarzyszyć będzie sprzedaż książek wydanych przez rzeszowski Oddział IPN. 

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żołnierze tułacze. Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i Ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1947)”
do góry