Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022

 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • Dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  Dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • Prof. Konrad Białecki. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  Prof. Konrad Białecki. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • Prof. Antoni Dudek. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  Prof. Antoni Dudek. XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
 • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
  XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej zorganizował szesnastą edycję Letniej Szkoły Historii Najnowszej dla doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski. Zajęcia odbywają się w dniach 5–10 września 2022 r. w ośrodku konferencyjnym w Palczewie.
 
Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program ma podobny charakter i uwzględnia zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek. Przygotowane referaty dyskutowane będą podczas zajęć, a po ich uzupełnieniu i rozwinięciu zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów. 

Koordynatorzy XVI Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN: Władysław Bułhak, Sylwia Szyc, Grzegorz Wołk.

 

PROGRAM

 

5 IX 2022, poniedziałek

 

15:00–17:00 – wykład inauguracyjny: dr hab. Konrad Białecki: Katolicy zaangażowani społecznie w okresie PRL

17:00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Konrad Białecki

1. Radosław Wnorowski: Przyczynek do badań nad fundacją stypendialną im. Józefa Piłsudskiego 1920-1939

2. Rafał Juściński: Utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej w roku 1984 jako element konstruowania nowych założeń polityki historycznej PRL

 

6 IX 2022, wtorek

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr Malwina Siewier

3. Kamil Kołodziej: Udział polskich oddziałów wojskowych i organizacji paramilitarnych w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych w świetle badań nad relacjami społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze autonomicznego województwa śląskiego w latach 1922–1939

4. Łukasz Zaroda: Od „pożałowania godnych demonstracji” do „walki z polskim faszyzmem”. Wybrane masowe wystąpienia ludności dwudziestolecia międzywojennego i problematyka ich postrzegania na przestrzeni lat

10.30–10.45 – przerwa kawowa

10.45–12.45 – wykład: dr Malwina Siewier: Rola policji w systemie bezpieczeństwa autonomicznego woj. śląskiego w okresie II RP

12:45–13:45 – przerwa obiadowa

13:45–14:45 – wykład: Paweł Zielony: Zasób archiwalny IPN i możliwości badawcze jakie daje

14:45–15:00 – przerwa kawowa

15:00–17.00 – wykład: prof. dr hab. Wojciech Kowalski: Restytucja, repatriacja i zwrot dóbr kultury. Teoria i praktyka

17.00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 seminarium: Prowadzenie: dr hab. Wojciech Kowalski

5. Damian Marculewicz: Straty materialne ludności cywilnej powiatu białostockiego w okresie II wojny światowej

6. Tomek Korban: Bank von Danzig 1923–1939. Funkcjonowanie i związki z Polską

 

7 IX 2022, środa

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Wojciech Kucharski 

7. Konrad Majchrzyk: Struktura organizacyjna KW PZPR w Lublinie w latach 1956–75

8. Michał Owczarek: Relacje Stolica Apostolska – Polska Rzeczpospolita Ludowa w misjach nuncjuszy apostolskich do spraw specjalnych poruczeń abpa Luigiego Poggi oraz abpa Francesco Colasuonno

10:30–11:00 – przerwa kawowa

11:00–13:00 – wykład: dr hab. Wojciech Kucharski: Oral history w badaniach naukowych. Problemy natury etycznej i prawnej

13:00–14:00 – obiad

14:00–16:00 – wykład: prof. Antoni Dudek: Dylematy historyka dziejów najnowszych

16:00–16:15 – przerwa kawowa

16:15–17:45 – seminarium. Prowadzenie:  dr Joanna Lubecka

9. Piotr Budzyński: Przeciw „despocie z autorytetem”? Rola Witolda Kuli w sporze o wybór pierwszego dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk

10. Sylwia Borowska: Dzienniki Osieckiej jako źródło historyczne

 

8 IX 2022, czwartek

9:00–11:00 – wykład: dr hab. Jan Szumski: Dokumenty dotyczące Polski i Polaków w archiwach zagranicznych

11:00–11:45 – przerwa kawowa

11:45–13:45 – wykład: dr Joanna Lubecka: Osądzanie zbrodniarzy wojennych – perspektywa humanistyczna

13:45–15:00– obiad

15:00–16:30 – seminarium. Prowadzenie: dr. hab. Sebastian Ligarski

11. Anna Sienkiewicz: Marzenia versus możliwości. Branża odzieżowa w Polsce lat 60. XX wieku w perspektywie magazynów branżowych i doświadczeń konsumentów

12. Karolina Szczęsna: Kobiety na traktory? – Wizerunek kobiety wiejskiej w fotografii Grażyny Rutowskiej z lat 70. XX wieku. Studium przypadku

 

9 IX 2022, piątek

9:00–11:00 – wykład: dr. hab. Sebastian Ligarski: Twórcy i ich dzieła jako źródło historyczne

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–13:15 – wykład: dr Paweł Miedziński: Fotografia prasowa w badaniach historycznych

13:15–14:15 – obiad

14:15–16:15 – wykład: dr Bogusław Tracz: Pomiędzy modą a opozycją. Subkultury młodzieżowe w PRL

16:15–16:45 – przerwa kawowa

16:45–18:15 – seminarium. Prowadzenie: dr Konrad Graczyk

13. Marcin Petrynko-Cyfrowicz: Żołnierze Armii Polskiej we Francji w latach 1917–1919. Życie na froncie i w koszarach

14. Kacper Awzan: Słowacka okupacja polskiej Orawy w latach 1939–1945 w świetle dokumentów okresného úradu w Trzcianie

19:15 – uroczysta kolacja

 

10 IX 2022, sobota

9:30 – wręczenie dyplomów

10:00 – wyjazd do Warszawy

 

 
Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz
do góry