Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego”

Konferencję zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Wydział Prawa i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, współorganizatorem był: Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy. Obrady odbyły się w Audytorium WSEPiNM, transmitowane były na platformie MS Teams.

Za pośrednictwem łączy internetowych uczestników przywitała przedstawicielka Winnickiego Kooperatywnego Instytutu, która podkreśliła wagę konferencji i omawianych w jej trakcie zagadnień, szczególnie w obliczu wydarzeń, z którymi mierzy się obecnie Ukraina.

Dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN przypomniała, że jest to już kolejne wspólne przedsięwzięcie, którego pokłosiem będzie publikacja naukowa. Obecnie oczekujemy na druk drugiego tomu pokonferencyjnego dotyczącego Zbrodni sądowych. Książka ukaże się w najbliższych dniach. Podkreślając wagę rozpoczynających się obrad powiedziała:

„W obliczu wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, tematyka funkcjonowania formacji policyjnych w poszczególnych okresach historii jest niezwykle aktualna. Historia pisze się na naszych oczach, wyciągajmy z niej wnioski”.

Program konferencji obejmował obszary tematyczne dotyczące Policji Państwowej w latach 1919–1939, formacji policyjnych w okresie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich, Milicji Obywatelskiej i jej poszczególnych formacji w latach 1945–1990 a także Policja w latach 1990–2020. W konferencji uczestniczyło 28 prelegentów, którzy przedstawili ciekawe referaty, niejednokrotnie wzbogacone prezentacjami multimedialnymi. Po zakończeniu obrad w poszczególnych sesjach odbywały się dyskusję, będące bardzo ważną częścią konferencji.

  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa. Fot. Tomasz Domański (IPN)
do góry