Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa online „Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków”

 • Konferencja naukowa online „Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków”
  Konferencja naukowa online „Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków”

Zapraszamy do wysłuchania referatów wygłoszonych w ramach konferencji naukowej „Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków”, która miała odbyć się w październiku 2021 r. w trybie tradycyjnym. Ze względu na sytuację pandemiczną zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tego spotkania naukowego w trybie online. Liczymy jednak, że dzięki temu referaty będą dostępne dla większej liczby odbiorców. Wszystkie wystąpienia omawiają różne aspekty wydarzeń na Górnym Śląsku w tytułowym „Roku 1921”, ze szczególnym uwzględnieniem III powstania śląskiego.

Wyniki swoich najnowszych badań zreferowali doświadczeni historycy od lat zajmujący się dziejami naszego regionu (dr hab. prof. UŚ Maciej Fic – Uniwersytet Śląski, dr Sebastian Rosenbaum – Instytut Pamięci Narodowej, dr Mirosław Węcki – Uniwersytet Śląski / Instytut Pamięci Narodowej, Marius Urbanik – badacz niezależny, dr Paweł Parys – Muzeum Śląskie, dr Dawid Keller – Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Zbigniew Gołasz – Muzeum w Gliwicach, Joanna Tofilska – Muzeum Historii Katowic, Dawid Smolorz – badacz niezależny). Wśród referentów znaleźli się także historycy młodszego pokolenia – studenci i absolwenci studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim (Maksymilian Stańczak, Łukasz Giertler, Tomasz Wróblewski, Bartłomiej Majchrowicz), którzy jesienią 2021 r. wzięli udział w warsztatach naukowych zorganizowanych przez Biuro Badań Historycznych katowickiego oddziału IPN.

Konferencja „Rok 1921 na Górnym Śląsku. Konteksty i studia przypadków” jest kontynuacją serii dorocznych konferencji organizowanych, względnie współorganizowanych, przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach od 2018 r. Omawiają one historię Górnego Śląska w czasie powstań śląskich. Efektem owych spotkań są już trzy tomy pokonferencyjne. Wkrótce ukażą się następne.

Polecamy publikacje:

Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje

Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka

Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo

 

 • Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo.
  Rok 1922 na Górnym Śląsku. Granice – administracja – społeczeństwo.
 • Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka.
  Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka.
 • Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje.
  Rok 1918 na Górnym Śląsku. Przełom społeczno-polityczny i jego konsekwencje.

 

Cześć I konferencji

 • dr hab. prof. UŚ Maciej Fic – Historiografia polska wobec konfliktu o Górny Śląsk
 • dr Sebastian Rosenbaum – Niemieckie piśmiennictwo na temat konfliktu o Górny Śląska w latach 1918-1922
 • dr Mirosław Węcki – Plebiscyt i III powstanie na łamach „Chicago Tribune”
 • Marius Urbanik – Liberalna prasa niemiecka wobec III powstania śląskiego
 • Maksymilian Stańczak – Stronnictwa polityczne na Śląsku Cieszyńskim wobec III powstania śląskiego w świetle prasy
 • Łukasz Giertler – Porównanie Selbstschutzu i powstańców na podstawie relacji dowódców niemieckich

 

Część II konferencji

 • dr Paweł Parys – Powstańcy śląscy 1921 – analiza socjologiczna
 • dr Dawid Keller – Kolej w III powstaniu śląskim
 • Tomasz Wróblewski – Wojskowe Komendy Dworców – przegląd zagadnienia
 • Bartłomiej Majchrowicz – Taktyka oddziałów powstańczych w III powstaniu śląskim
 • Zbigniew Gołasz – Zabrze, miasto zajęte przez powstańców
 • Joanna Tofilska – Katowice jako miasto cernowane
 • Dawid Smolorz – Propozycje i realizacja podziału Górnego Śląska w 1921 roku
 
do góry