Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja źródłoznawcza „PZPR w dokumentach. Wokół przydatności akt partyjnych do badania dziejów województwa kieleckiego w latach 1948-1975”

 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
 • Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza
  Konferencja w Kielcach. Fot. Michał Zawisza

O przydatności akt partyjnych do badania dziejów woj. kieleckiego w latach 1948-1975 dyskutowali 25 października 2021 r. historycy z Delegatury IPN w Kielcach, Archiwum Państwowego i Instytutu Historii UJK. Przedstawione referaty pogłębiły stan badań nad powojenną historią województwa kieleckiego.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przez kilkadziesiąt lat decydowała o sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych naszego kraju. Wpływała na działalność organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, a także partii satelickich. Polityka władz centralnych realizowana była również na gruncie lokalnym, m.in. w województwie kieleckim.

Przez cały okres PRL jej działalność była gloryfikowana oraz poddawana licznym manipulacjom. PZPR w rzeczywistości transmitowała polecenia swoich sowieckich zwierzchników w Moskwie. Wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapadały na Kremlu. Stamtąd wytyczne dotyczące Polski trafiały do Warszawy, a następnie do komitetów wojewódzkich PZPR oraz niższych instancji partyjnych – mówił prof. Adam Massalski.

PZPR decydowała o działalności organizacji masowych, m.in. różnego rodzaju stowarzyszeń, związków zawodowych oraz satelickich partii politycznych. Dotyczyło to również organizacji młodzieżowych. – Stanowiły one pas transmisyjny ideologii marksizmu-leninizmu do młodego pokolenia. Starano się, aby młodzież bezrefleksyjnie akceptowała politykę władz komunistycznych. Wszystko po to, aby przygotować kadry do pełnienia roli członków partii – mówiła dr Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach.

Konferencję rozpoczął referat dotyczący administracji i sytuacji społeczno-gospodarczej woj. kieleckiego w latach 1948-1975. Omówione zostały również publikacje dotyczące PZPR w skali ogólnopolskiej i regionalnej oraz wartość historyczna akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach z lat 1948-1975. Przedstawiona została też struktura, kadry i przykłady działań KW PZPR w Kielcach, a także funkcjonowanie kieleckiego Komitetu Miejskiego partii w latach 1948-1975. Ponadto przeanalizowano akta obrazujące stosunek PZPR do spraw młodzieży. Ostatni referat dotyczył procesu przejęcia, zabezpieczenia i udostępniania akt KW PZPR i jednostek podległych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów i zaproszonych gości.

do góry