Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Certains points particuliers de la contribution des Polonais dans la lutte contre les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945) – Wybrane aspekty wkładu Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)” – Paryż, 16–17 listopada 2021

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, wspólnie z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, organizuje konferencję naukową „Certains points particuliers de la contribution des Polonais dans la lutte contre  les deux totalitarismes en Pologne et en Occident (1939–1945)Wybrane aspekty wkładu Polaków w walkę z dwoma totalitaryzmami w Polsce i na Zachodzie (1939–1945)”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16–17 listopada 2021 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

W trakcie konferencji historycy zarówno z Polski, jak i z Francji przedstawią istotne zagadnienia walki prowadzonej przez Polskę i Polaków w okresie II wojny światowej. Będzie mowa o walce politycznej, jak i wojskowej, prowadzonej na zachodzie Europy – w latach 1939–1940 we współpracy z państwem francuskim.

Następnie dokonamy przeglądu kilku istotnych problemów występujących w kierowaniu walką pod okupacjami – i to zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także Francji.

Trzecia część naszej konferencji zostanie poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz zagadnieniu zwalczania żołnierzy tegoż państwa przez sowieckie władze bezpieczeństwa, wspierane przez takież służby „nowej” komunistycznej Polski.

 

do góry