Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989” – Konstancin-Jeziorna, 13–15 września 2021

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989”, która odbędzie się w dniach 13–15 września 2021 w Konstancinie-Jeziornej.

 • Ogólnopolska konferencja naukowa: „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989” – Konstancin-Jeziorna, 13-15 września 2021
  Ogólnopolska konferencja naukowa: „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1975–1989” – Konstancin-Jeziorna, 13-15 września 2021

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania Urzędu ds. Wyznań w latach 19751989.

 

PROGRAM

 

13 września 2021 r.

 • 11:30 wyjazd z Warszawy, zbiórka w okolicach Dworca Warszawa Centralna
 • 12.3012.45 – przyjazd do ośrodka
 • 12.4513.30 – obiad

Panel I: 13.3015.20

 • 13.3013.50 – dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa) Urząd nie tylko do spraw wyznań. Interakcje polskiego UdsW z jego odpowiednikami w państwach demokracji ludowej faza dojrzała (19571989)
 • 13.5014.10 – ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW Urząd ds. Wyznań wobec Zrzeszenia Katolików „Caritas” 19751989
 • 14.1014.30 – dr Michał Zawiślak (KUL) Wydatki Funduszu Kościelnego w latach 19751989 na politykę wyznaniową realizowaną przez Urząd do Spraw Wyznań
 • 14.3014.50 – dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN) Funkcjonowanie wydziałów ds. wyznań w ostatniej dekadzie PRL w świetle materiałów kontrolnych centrali UdsW
 • 14.5015.20  dyskusja

15.2015.40 – przerwa kawowa

Panel II: 15.4017.10

 • 15.4016.00 –dr hab. Jerzy Nikołajew prof. UO Polityka Urzędu do spraw Wyznań na przykładzie konferencji ideologicznej kadry kierowniczej więziennictwa zorganizowanej w dniach 2426 lutego 1983 r.
 • 16.0016.20 – dr Sebastian Drabik (badacz niezależny) Władysław Loranc, ostatni kierownik Urzędu do Spraw Wyznań. Szkic biograficzny
 • 16.2016.40 – dr Marek Strzała (UJ) Osobowość prawna wspólnot religijnych w pracach Urzędu ds. Wyznań nad ustawą z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
 • 16.40-17.10  dyskusja

17.1017.30 – przerwa kawowa

Panel dyskusyjny: Urząd ds. Wyznań jako narzędzie polityki wyznaniowej władz PRL w latach 19751989; godz. 17.3019.15

 • Dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN)
 • Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII)
 • Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa)
 • Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

19.3020.30 – kolacja

14 września 2021 r.

Panel III: 9.3011.20

 • 9.309.50  dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) Działalność Wydziału ds. Wyznań w województwie poznańskim w latach 19751989
 • 9.5010.10 – Mateusz Szłapka (IPN Poznań)Wydziały ds. Wyznań w Koninie, Lesznie, Pile i Kaliszu w latach 19751989. Obsada osobowa i funkcjonowanie
 • 10.1010.30 – Ewelina Ślązak (IPN Łódź) Wydziały ds. Wyznań na terenie byłego województwa łódzkiego w latach 19751989
 • 10.3010.50 – dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin) Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (19731990). Organizacja, zadania, obsada personalna
 • 10.5011.20 – dyskusja

11.2011.40 – przerwa kawowa

Panel IV: 11.4013.50

 • 11.4012.00 – dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) Wydział ds. Wyznań w Białymstoku 19751989
 • 12.0012.20 – dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ Wydziały d/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Płocku (19751988/1989)
 • 12.2012.40 – Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn) Wydział do spraw Wyznań w województwie olsztyńskim w latach 1975–1989. Zarys problematyki
 • 12.4013.00 – ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Krajowa Izba Adwokatów Kościelnych) Wydział do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 19751984
 • 13.0013.20 – dr Krzysztof Busse (IPN Radom) Działalność Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu 19751988 w świetle materiałów Archiwum Państwowego w Radomiu
 • 13.2013.50 – dyskusja

14.0015.20 – przerwa obiadowa

Panel V: 15.2017.30

 • 15.2015.40 – dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów) Utworzenie i działalność Wydziału do spraw Wyznań UW w Krośnie w latach 19751989
 • 15.4016.00 – dr Stefan Pastuszewski (Stowarzyszenie Badań Naukowych) Wydział do Spraw Wyznań UW w Bydgoszczy w latach 19751989
 • 16.0016.20 – dr Tomasz Resler Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia (Urzędu Województwa Wrocławskiego) w latach 19751989 – aspekty prawne i organizacyjne
 • 16.2016.40 – dr hab. Łucja Marek (IPN Kraków) Kościół polskokatolicki w Krakowie a krakowska administracja wyznaniowa 19751989
 • 16.4017.30  dyskusja

19.00 – uroczysta kolacja

15 września 2021 r.

Panel VI: 10.0011.30

 • 10.0010.20 – ks. dr hab. Mieczysław Różański prof. UWM Tworzenie struktur parafialnych w Łodzi w latach 19751985
 • 10.2010.40 – dr hab. Andrzej Szymański prof. UO Generowane przez SB "Informacje dotyczące imprez kościelnych" źródłem wiedzy Wydziału do Spraw Wyznań UW w Szczecinie o  funkcjonowaniu Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 19851987. Wybrane przykłady
 • 10.4011.00 – Janusz Oszytko (IPN Opole) Fundacja „Samarytanin” w Wałbrzychu u progu transformacji ustrojowej
 • 11.0011.30 – dyskusja

11.3011.50 – przerwa kawowa

Panel VII: 11.5013.00

 • 11.5012.10 – dr hab. Patryk Pleskot prof. MUP (IPN Warszawa) Ciekawość mimo nieufności. Wokół spotkań dyplomatów amerykańskich z kierownictwem Urzędu ds. Wyznań (19751981)
 • 12.1012.30 – dr Ariel Orzełek (UMCS) Stowarzyszenie „PAX” w optyce Urzędu do Spraw Wyznań w połowie lat siedemdziesiątych
 • 12.3012.50 – dr Piotr Olechowski (BBH IPN) Działalność Pełnomocnika Rady ds. kultów religijnych w obwodzie lwowskim wobec tamtejszego Kościoła rzymskokatolickiego u schyłku lat 80 XX wieku

13.0014.00 – obiad

14.00 – wyjazd

do góry