Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021

Retransmisja na kanale IPNtv Konferencje

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN, podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Sławomir Kalbarczyk (BBH IPN) podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Witold Wasilewski (AIPN/Centralna Biblioteka Wojskowa) podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr Paweł Libera (BBH IPN) podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, przewodniczący Kolegium IPN, podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty” – Warszawa, 17 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do obejrzenia retransmisji z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty”. Wydarzenie poprowadzili dr hab. Sławomir Kalbarczyk z Biura Badań Historycznych IPN i dr hab. Witold Wasilewski z Archiwum IPN. 

W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Rosji i Ukrainy, prowadzący aktualnie badania nad różnymi aspektami sprawy katyńskiej. Zagadnienie Zbrodni Katyńskiej i jej reperkusji doczekało się wielu opracowań, ale ze względu na znaczenie i złożoność nadal pozostaje polem badań naukowych. Wyniki najnowszych prac historyków zostały przedstawione podczas konferencji. Prelegenci odnieśli się do przebiegu zbrodni z 1940 r., jej ofiar i sprawców, a także fenomenu kłamstwa katyńskiego, stanowiącego przedmiot ważnej części badań. Rozprzestrzenianie, również współcześnie, kłamstw dotyczących Zbrodni Katyńskiej jest tylko jednym z powodów dla których należy stałe pogłębiać wiedzę o sowieckiej zbrodni i szeroko prezentować najnowsze ustalenia.

Pokłosiem konferencji będzie tom studiów, pod redakcją naukową S. Kalbarczyka i W. Wasilewskiego, który ukaże się nakładem Wydawnictwa IPN.

Konferencja odbyła się 17 września 2021 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25, w systemie hybrydowym, z tłumaczeniem symultanicznym (język rosyjski i ukraiński). Transmisja odbyła się w języku polskim lub rosyjskim na kanale IPNtv Konferencje.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: Zbrodnia Katyńska i jej bezpośrednie następstwa

Transmisja na IPNtv – 17 września 2021, godz. 10.00

 

 

10.00–10.05 – Otwarcie konferencji

 • 10.05–10.25 – Andrij Amons, emerytowany pułkownik służby sprawiedliwości, były Naczelnik Wydziału rehabilitacji ofiar represji politycznych na Ukrainie Wojskowej Prokuratury Centralnego Rejonu Ukrainy, Więzienne instytucje Kijowa, Charkowa i Chersonia a los ofiar Zbrodni Katyńskiej
 • 10.25–10.45 – dr Paweł Libera, BBH IPN/IH PAN Więźniowie zamordowani na Ukrainie w ramach Zbrodni Katyńskiej: charakterystyka populacji
 • 10.45–11.05 – doc. Wadim Zołotariow, Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki, Kierował rozstrzeliwaniem Polaków w Charkowie: major bezpieczeństwa państwowego Piotr Safonow
 • 11.05–11.25 – dr hab. Sławomir Kalbarczyk, BBH IPN, Więzienie w Chersoniu na Ukrainie – zapomniane miejsce dokonania Zbrodni Katyńskiej i represji na obywatelach polskich w latach 1939–1941
 • 11.25–11. 45 – dr hab. Witold Wasilewski, Archiwum IPN/Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „My sdiełali bolszuju oszibku.” Zagadka rozmów komisarzy NKWD Berii i Mierkułowa z oficerami Wojska Polskiego w październiku 1940 r.

11.45–12.00 Dyskusja

12.00–12.15 – Przerwa

Sesja II: Historiografia katyńska, postulaty badawcze

 • 12.15–12.35 – prof. Tadeusz Wolsza, IH PAN/IPN: Problematyka katyńska w świetle najnowszej historiografii (2010–2020)
 • 12.35–12.55 – prof. Adam Bosiacki, UW, Zbrodnia Katyńska: postulaty badawcze

12.55–13.05 – Dyskusja

13.05–14.00 – Przerwa obiadowa

 

 

 

 

Sesja III: O pamięć i sprawiedliwość

 • 14.00–14.20 – prof. Jurij Szapował, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Katyńska tragedia: dlaczego pamięć o niej jest ważna dla Ukrainy ?
 • 14.20–14.40 – prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota, OKŚZpNP IPN, Śledztwo katyńskie i jego perspektywy
 • 14.40–15.00 – Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN, Zbrodnia Katyńska – bilans upamiętnień
 • 15.00–15.20 – Kamila Sachnowska, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Edukacja o Zbrodni Katyńskiej w działalności IPN 2010–2020: charakterystyka, osiągnięcia wyzwania
 • 15.20–15.40 – Krzysztof Łagojda, UWr., Represje komunistyczne w Polsce „ludowej” wobec osób negujących oficjalne stanowisko Moskwy na temat Zbrodni katyńskiej w latach 1944–1956. Nowe ustalenia
 • 15.40–16.00 – dr Ewa Kowalska, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Nieznane miejsca pochówku ofiar Zbrodni katyńskiej i znikające ślady pamięci o zamordowanych

16.00 – 16.15 – Dyskusja

16.15 – 16.30 Przerwa

 

 

 

 

Sesja IV: W kręgu negacjonizmu katyńskiego

 • 16.30–16.50 – dr Joanna Kurczab, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Demontaż tablic pamiątkowych z budynku Twerskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 16.50–17.10 – Siergiej Romanow, redaktor naczelny portalu „Materiały Katyńskie”, Analiza twierdzeń o sfałszowaniu dokumentacji katyńskiej z tajnego Pakietu Nr 1
 • 17.10–17.30 – dr Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Kłamstwo katyńskie w dzisiejszej Rosji

17.30–18.00 – Dyskusja, zamknięcie konferencji

 

 

 

 

 

do góry