Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” – Ratingen (Niemcy), 11–12 czerwca 2021

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji konferencji.

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?” w Ratingen. Fot. K. Liszka
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku - sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?“.
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku - sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?“.

W dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. w Ratingen odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Plebiscyt górnośląski z 1921 roku – sto lat później. Akt samostanowienia czy geopolityczna rozgrywka?”.

Tematyka plebiscytu górnośląskiego z 20 marca 1921 r. w najnowszych badaniach dotyczących powstań śląskich jest dość zaniedbana, większy nacisk padał na aktywność zbrojną w ramach powstań. Celem konferencji w pierwszym rzędzie, po raz pierwszy w dotychczasowych badaniach jest spojrzenie na plebiscyt w kontekście międzynarodowym, poprzez porównanie innych podobnych głosowań, które w okresie po zakończeniu I wojny światowej odbyły się w Europie (bądź były planowane), m.in. w Szlezwiku, Sopronie, Karyntii, Warmii i Mazurach. Towarzyszy temu refleksja nad formą plebiscytu jako realizacji idei samostanowienia narodów. Z drugiej strony celem konferencji jest możliwie wszechstronne spojrzenie na przebieg kampanii plebiscytowej, samo głosowanie, jego wyniki i reakcje na nie po raz pierwszy w perspektywie umiędzynarodowionej: oprócz porównania modus operandi polskich i niemieckich stron zaangażowanych w plebiscyt ważne jest także przeanalizowanie stanowiska m.in. mocarstw sprzymierzonych czy Czechosłowacji, jako państwa żywotnie zainteresowanego obszarem górnośląskim. Do udziału w konferencji zaproszono ponad 30 historyków, z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co gwarantuje pogłębioną i zróżnicowaną wymianę poglądów.

Ze strony Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach na konferencji wystąpili:

 • dr hab. Grzegorz Bębnik – Polskie organizacje konspiracyjne i paramilitarne w czasie walki plebiscytowej
 • dr Sebastian Rosenbaum – Reakcje na wyniki głosowania polskiej i niemieckiej opinii publicznej
 • dr Mirosław Węcki – Polski Komisariat Plebiscytowy jako narzędzie walki plebiscytowej

Współorganizatorami wydarzenia byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Muzeum w Gliwicach oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, zaś ze strony niemieckiej Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, Kulturreferent für Oberschlesien, Landeszentrale für politische Bildung w landzie Nadrenia Północna-Westfalia.

Retransmisja konferencji – 11 czerwca I dzień konferencji  (tłumaczenie na język niemiecki).

Retransmisja konferencji – 11 czerwca I dzień konferencji (tłumaczenie na język polski).

Retransmisja konferencji – 12 czerwca II dzień konferencji (tłumaczenie na język niemiecki).

Retransmisja konferencji – 12 czerwca II dzień konferencji (tłumaczenie na język polski).

 
do góry