Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021

Przed blisko 80 laty 22 czerwca 1941 r. III Rzesza Niemiecka zaatakowała swojego dotychczasowego sojusznika Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Wydarzenie to, kluczowe dla dalszych losów wojny, nie tylko zmieniło całkowicie sytuację wojenną, ale miało też bardzo poważne reperkusje dla sprawy polskiej. I właśnie tym konsekwencjom poświęcona była konferencja „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Jej celem było w miarę możliwości, z wykorzystaniem współcześnie prowadzonych badań i tam gdzie to możliwe również niewykorzystywanych dotychczas dokumentów, uzyskanie kompleksowej odpowiedzi na pytanie, jak niemiecka agresja na ZSRS wpłynęła na sytuację „sprawy polskiej” na arenie międzynarodowej oraz na losy obywateli II Rzeczypospolitej zamieszkujących tereny do 22 czerwca 1941 okupowane przez ZSRS.​

W pierwszej części historycy mówili o zachowaniu polskiego podziemia niepodległościowego wobec wojny III Rzeszy z ZSRS. Prof. Piotr Niwiński opowiedział o polskiej konspiracji na wschodzie w 1941 r. w przededniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, natomiast Maciej Żuczkowski o reakcjach Polskiego Państwa Podziemnego na wybuch tej wojny.

W drugim panelu poświęconym zbrodniom popełnionym na ludności cywilnej w efekcie konfliktu niemiecko-sowieckiego dr Marcin Przegiętka przedstawił referat o zbrodniach niemieckich popełnionych na inteligencji polskiej. Dr hab. Witold Mędykowski przybliżył losy ludności żydowskiej na terenach wschodnich II RP zajętych przez Niemców po agresji na ZSRS, a  prof. Daniel Boćkowski opowiedział o zbrodnich wojennych na polskiej ludności cywilnej na terenie zachodniej Białorusi w pierwszych dniach omawianego konfliktu.

W ostatniej części prof. Grzegorz Hryciuk omówił zbrodnie radzieckie/sowieckie w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w czerwcu-lipcu 1941 r. Z kolei wystąpienie prof. dr. hab. Rafała Habielskiego dotyczyło układu Sikorski-Majski i jego następstw. Jako ostatni wystąpił prof. dr hab. Marek Kornat, który objaśnił sprawę Polski na arenie międzynarodowej w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej i w jej trakcie.

Więcej w relacji Polskiej Agencji Prasowej.

Zapis konferencji dostępny jest na kanele IPNtv Konferencje.

Patronat medialny: TVP Historia, Radio Warszawa, Dzieje.pl, Historykon.pl.

Plonem sesji będzie publikacja.

 

 

 

 

 

 

  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel I) Fot. Iwona Spałek (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel I) Fot. Iwona Spałek (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel I) Fot. Iwona Spałek (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel II) Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel II) Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel II) Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel III) Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel III) Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Konferencja naukowa „Atak III Rzeszy Niemieckiej na ZSRS w czerwcu 1941 r. i jego reperkusje dla sprawy polskiej” – Warszawa, 17 czerwca 2021 (Panel III) Fot. Piotr Życieński (IPN)
do góry