Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Formacje policyjne w Polsce na tle europejskich służb powołanych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przestrzeni ostatnich 100 lat” – Kielce, 31 maja – 1 czerwca 2021

O tym, jak działały służby policyjne podczas okupacji i w okresie PRL dyskutowano 31 maja 2021 r. – pierwszego dnia międzynarodowej konferencji poświęconej formacjom policyjnym na przestrzeni ostatnich 100 lat.

 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)
 • Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN) Kielce. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. formacji policyjnych. Fot. Katarzyna Pronobis (IPN)

Najwięcej referentów zgłosiło się do tematu dotyczącego funkcjonowania organów policyjnych w kraju zdominowanym przez komunistów. Omawiane będę tematy związane z Milicją Obywatelską, jak i innymi formacjami, m.in. ORMO i ZOMO. Referenci dokonają analizy aktów prawnych, konstytuujących, funkcjonowania milicji, systemu przygotowania zawodowego, szkoleń, indoktrynacji w szeregach MO oraz pochodzenia społecznego funkcjonariuszy – mówi dr Marzena Grosicka z Delegatury IPN w Kielcach.

Obrady podzielono na cztery bloki tematyczne związane chronologicznie z funkcjonowaniem organów siłowych oraz losami Polski i innych krajów europejskich od okresu międzywojennego poprzez okupację hitlerowską, PRL aż do czasów współczesnych.

Podczas konferencji przedstawiono sylwetki policjantów szczególnie zasłużonych dla tej formacji. Omówione zostały również losy wybranych funkcjonariuszy Policji Państwowej jako ofiar zbrodni stalinowskich, represje wobec funkcjonariuszy PP oraz ich rodzin w czasach Polski ludowej i PRL. Poruszona została też tematyka związana z kolaboracją i służbą społeczeństwu, udziałem policjantów „granatowych” w konspiracyjnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego oraz innych formacjach partyzanckich. Dr Tomasz Domański z Delegatury IPN w Kielcach przedstawił referat na temat obrazu przestępczości pospolitej w spuściźnie aktowej policji granatowej dystryktu radomskiego.

Konferencja odbywa się w formie hybrydowej:

 • CZĘŚĆ I – 31 maja 2021 r. – forma STACJONARNA – Audytorium nr II Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (ul. Jagiellońska 109 A)
 • CZĘŚĆ II – 1 czerwca 2021 r. forma ON-LINE  – spotkanie na platformie MS Teams. Jeden z referatów przedstawi prof. dr hab. Wasyl Hułaj z Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” na temat formacji policyjnych II Rzeczypospolitej, na podstawie współczesnej historiografii ukraińskiej.

Organizatorami konferencji są Delegatura IPN w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy.

do góry